Koca Mustafa Paşa

Koca Mustafa Paşa Osmanlı devlet adamlarından. Babasının adı Abdüssamed’dir. Fâtih Sultan Mehmed Han (1451-1481) devrinde saraya alınarak, Enderun’da eğitim ve öğretim gördü.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: koca mustafa paşa, koca mustafa paşa
Koca Mustafa Paşa Osmanlı devlet adamlarından. Babasının adı Abdüssamed’dir. Fatih Sultan Mehmed Han (1451-1481) devrinde saraya alınarak, Enderun’da eğitim ve öğretim gördü. 1481’de Hazinedarbaşı, 1482’de Kapıcılar Kethüdası olup, 1489-1492 tarihleri arasında Kapıcıbaşılık yaptı. 1490’da Roma’ya gönderilip, Sultan İkinci Bayezid Han (1481-1512) tarafından kardeşi Cem Sultan’a gönderilen name ve hediyeleri götürdü. 1495’te Avlonya, 1497’de Gelibolu Sancakbeyi oldu. 1498’de Rumeli Beylerbeyliğine tayin olundu.

Koca Mustafa Paşa, Rumeli Beylerbeyi olarak, Sultan İkinci Bayezid Han devrinde, Osmanlı-Venedik Harbinde, 1499 İnebahtı Seferinde, burasının karadan kuşatılmasına memur edildi. Ağustos 1499’da İnebahtı Kalesinin anahtarlarını teslim aldı. 1501’de vezir oldu. İkinci vezirken, 1511’de Vezir-i azam tayin edildi. Sultan İkinci Bayezid Handan sonra Yavuz Sultan Selim Han da onu Vezir-i azamlıkta bıraktı. Fakat Yavuz Sultan Selim Hanın saltanatının ilk yıllarında olan Şehzadeler Meselesi hadiselerine adı karışınca, 1512 yılında Bursa’da öldürüldü. Koca Mustafa Paşanın kabri Pınarbaşı’nda Bursa Mevlevihanesi karşısındadır. İstanbul’da “Koca Mustafa Paşa” semtinde kendi adıyla anılan cami, imaret, medrese, mektep ve tekkeden meydana gelen bir külliye, Eyüp’te cami, Rumeli’nde Yenice-i Karasu’da imaret, Nevrekop’da cami ve mektep yaptırmıştır.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri
 • ...

  Okuma Önerileri

  Mustafa
  1 yıl önce

  Mustafa, İslam peygamberi Muhammed'in seçilmiş/seçkin anlamına gelen lakabıdır. Arapça kökenli bir erkek adı olarak kullanılmaktadır.

  Bekri Mustafa Paşa
  3 yıl önce

  Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa ya da Tekfur-Dağlı Bekri Mustafa Paşa, II.

  Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa, 1688, 2 Mayıs, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa, Divitdar Mehmed Emin Paşa, Elmas Mehmed Paşa
  Mustafa Reşid
  3 yıl önce

  Koca Mustafa Reşit Paşa veya Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) Osmanlı Devleti zamanında 6 kez Sadrazamlık, Dışişleri Bakanlığı, birden fazl

  Liste - Osmanlı Vezirleri
  3 yıl önce

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

  Mustafa Demir (asker)
  3 yıl önce

  Mustafa Demir, Yalovalı Sığırtmaç Mustafa (1918 - 15 Ocak 1987), Türk asker.Makbule Atadan'ın manevi oğlu.

  Ebülmeyamin Mustafa Efendi
  3 yıl önce

  Ebülmeyamin Mustafa Efendi

  Mustafa Reşit Paşa (1858-1924)
  3 yıl önce

  Mustafa Reşit Paşa (d. Ekim 1858- ö. 2 Nisan 1924) Osmanlı Devleti'nin son yıllarında görev yapmış bir devlet adamıdır. Tanzimat döneminin

  Koca Mustafa Reşit Paşa
  3 yıl önce

  Koca Mustafa Reşit Paşa veya Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) Osmanlı Devleti zamanında 6 kez Sadrazamlık, Dışişleri Bakanlığı, birden fazl

  Koca Mustafa Reşit Paşa, Koca Mustafa Reşit Paşa
  Mustafa Reşid Paşa
  3 yıl önce

  Koca Mustafa Reşid Paşa, 12 Ağustos, 1800, 1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1843, 1846
  Mustafa Yıldız (güreşçi)
  3 yıl önce

  Mustafa Yıldız, ''Arap Mustafa'' (1943, Manisa-2001)

  ...

  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.