Koca Mehmed Hüsrev Paşa

Koca Mehmet Hüsrev Paşa Abdülmecit saltanatında 2 Temmuz 1839 - 8 Haziran 1840 tarihleri arasında onbir ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Öncesinde, 1820`li yıllarda, iki defa Trabzon valiliği yapmış, II. Mahmut saltanatında da, Yeniçeri Ocağı`nın imha edilerek yeni düzenli orduya (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) geçiş sürecinde kilit rol oynamıştır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: koca mehmed hüsrev paşa, 1820, 1827, 1839, 1840, 2 temmuz, 8 haziran, abdülmecit, asakir-i mansure-i muhammediye, cezayir, damat mehmed ali paşa
Koca Mehmet Hüsrev Paşa Abdülmecit saltanatında 2 Temmuz 1839 - 8 Haziran 1840 tarihleri arasında onbir ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Öncesinde, 1820`li yıllarda, iki defa Trabzon valiliği yapmış, II. Mahmut saltanatında da, Yeniçeri Ocağı`nın imha edilerek yeni düzenli orduya (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) geçiş sürecinde kilit rol oynamıştır.

Dikkate değer bir özelliği, aralarında sonradan sadrazam olacak İbrahim Ethem Paşa`nın da bulunduğu yüz kadar çocuğu küçük yaşta (kimi zaman köle pazarından) evlatlık alarak yetiştirmiş olmasıdır. Çocukların çoğu ilerleyen yıllarda devlet içinde önemli mevkilere gelmişlerdir. Nitekim, 1827 yılında 27.000 asker sayısına ulaşan yeni Osmanlı ordusunun (kısaca Mansure Ordusu denilir) subay kadrosu içinde Koca Mehmet Hüsrev Paşa`nın 70-80 kadar evlatlığı çekirdek bir grup oluşturmaktaydı. Bu arada, Silistre ve İstanbul`da iki süvari alayı oluşturmuş, himayesindekilerden Topal İzzet Paşa`nın Kaptan-ı Derya olmasını sağlamıştır.

Koca Mehmed Hüsrev Paşa aynı zamanda, bir Tunus-Cezayir yolculuğu esnasında ahalide gördüğü fes giyme adetini Osmanlı Devleti`ne tanıtan ve fesin kabulünü sağlayan kişidir.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1820 1827 1839 1840 2 temmuz 8 haziran abdülmecit asakir-i mansure-i muhammediye cezayir damat mehmed ali paşa
...

Okuma Önerileri

Koca Mehmet Hüsrev Paşa
3 yıl önce

Koca Hüsrev Mehmed Paşa (1769 – 3 Mart 1855), Abdülmecid saltanatında 2 Temmuz 1839-29 Mayıs 1840 tarihleri arasında on bir ay yedi gün sadra

Koca Mehmed Hüsrev Paşa, 1820, 1827, 1839, 1840, 2 Temmuz, 8 Haziran, Abdülmecit, Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Cezayir, Damat Mehmed Ali Paşa
Koca Hüsrev Mehmet Paşa
3 yıl önce

Magnisavizade
3 yıl önce

Magnisavizade Fatih Sultan Mehmed Han devrinde yetişen alimlerden. İsmi, Mevlana Muhyiddin Muhammed'dir. Magnisavizade diye Ünlü olmuştur. Doğum

Hüsrev Paşa (Boşnak)
3 yıl önce

Hüsrev Paşa (Boşnak) Osmanlı Sadrâzamı. Aslen Bosnalıdır. Enderun'dan yetişip çeşitli hizmetlerde bulunduktan sonra, silahdârlığa kadar

Molla Hüsrev
3 yıl önce

Molla Hüsrev Osmanlı Devletinin üçüncü şeyhülislamı ve Fatih Sultan Mehmed Hanın hocası. İsmi, Muhammed bin Feramuz bin Ali Rumi'dir. Siva

Molla Hüsrev, 1429, 1460, 1472, 1478, 1480, Ayasofya, Bursa, Ebu Hanife, Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmed
Gazi Hüsrev Paşa
3 yıl önce

Gazi Hüsrev Paşa, 1480 yılında doğdu. Babası Ferhad Bey, annesi Sultan İkinci Bayezid'in kızı Selçuk sultandır. Babası Adana muhafızı ol

Gazi Hüsrev Paşa, Gazi Hüsrev Paşa
Mimar Sinan'ın eserleri listesi
3 yıl önce

Külliyeler

Gazi Hüsrev Bey
1 yıl önce

Gazi Hüsrev Bey Sultan İkinci Bayezid’in torunu ve Bosna sancakbeyi. Sarayda iyi bir eğitim gördü.

Gazi Hüsrev Bey, 1480, 1541, Biyografi, Bosna, Gazi Hüsrev Bey Camii, Kanuni Sultan Süleyman, Külliye, Kütüphane, Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti
Molla Hüsrev (Sofular) Camii
3 yıl önce

Molla Hüsrev (Sofular) Camii, İstanbul Fatih ilçesi Sofular Caddesi`ndedir. Fatih Sultan Mehmed`in "zamanımızın İmamı Azam`ı" dedi

Molla Hüsrev (Sofular) Camii, Eminönü, Fatih, Fatih Sultan Mehmed, Molla Hüsrev, İstanbul, Küçükmustafapaşa
Cemali
3 yıl önce

Cemali on beşinci asır divan şâirlerinden. Adı, memleketi ve hayâtı hakkında kaynaklarda değişik bilgiler verilmektedir. Germiyanlı Şeyho

Cemali (grup), Müzik grubu, Taslak, Türkiye, Cem Tosun, Ali Tosun
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.