Koca Davud Paşa

Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: koca davud paşa, 1477, 1478, 1482, 1483, 1492, 1497, adana, akçe, anadolu beylerbeyliği, ankara
Koca Davut Paşa II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Neredeyse kesin olarak Arnavut asıllıdır. Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki başarılarından dolayı Ankara Sancakbeyliğine, ardından da Anadolu Beylerbeyliğine getirildi. Otlukbeli Savaşında öncü kuvvetlere kumanda etti. 1477`de yapılan Tuna Boyu seferine katıldı ve top mermisiyle yaralandı. Aynı yıl Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1478`de İşkodra seferinde Jebyak`ı ele geçirdi. Yine aynı yıl Bosna sancakbeyliğine tayin edildi.

II. Beyazıt`ın tahta çıkışından sonra tekrar Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1483`de önce vezir, sonra İshak Paşa`nın yerine veziriazam oldu ve Macarlara karşı Rumeli`yi savunmakla görevlendirildi. Aynı yıl Memlükler üzerine gönderildi. Adana ve Tarsus`u geri aldı ve Turgutoğulları`nı Osmanlı Devleti`ne bağladı. 1492`de Arnavut asileri üzerine gönderildi ve birçok esirle geri döndü. 1497`de on dört yıl sürdürdüğü veziriazamlık görevinden azledilerek 300 bin akçe maaşla Dimetoka`da mecburi ikamete sevkedildi. Kaynaklarda, öldüğünde 1 milyon düka gibi büyük bir servetin sahibi olduğu kaydedilmektedir.

İstanbul Avratpazarı`nda (günümüzde Fatih ilçesi sınırları içindeki Cerrahpaşa Semti) cami, imaret, çeşme, medrese ve türbeden oluşan ve kendi adını taşıyan külliyeyi, Üsküp`te yine kendi adını taşıyan çifte hamamı yaptırmıştır. Külliyesindeki türbeye gömülmüştür.

İstanbul`daki Davutpaşa semti onun adını taşımaktadır. Avrupa`ya sefere çıkan Osmanlı ordularının uğurlandığı sahra olan ve bütün dönemlerde askeri amaçlarla kullanılmış bulunan bu mevkide Fatih Sultan Mehmet için bir ordugah köşkü olan ilk yapıyı inşa ettiren kişi olduğu için burası Davutpaşa Sahrası (daha sonra Davutpaşa Kışlası vs.) olarak anılagelmiştir.

Külliyesinin bir parçasını oluşturan ve yüzyıllar içinde deprem ve yangın gibi nedenlerle harap duruma düşmüş Fatih Davutpaşa Medresesi`nin aslına uygun şekilde restore edilerek Türk Diyabet Vakfı hizmetine verilmesi projesi yapılmış ise de, kaynak yetersizliğinden gerçekleştirilememiş olup, medrese halen yıkıntı halindedir.

Kaynakça
İlgili konuları ara

1477 1478 1482 1483 1492 1497 adana akçe anadolu beylerbeyliği ankara
...

Okuma Önerileri

Davud
3 yıl önce

Davud uzun Yıllar Sina çöllerinde yaşayan İsrailoğulları`nın Kudüs`e girmelerinde rol oynayan Komutan. Yahudi Krallığı`nın 2. Kralı. Tal

Davud, İslam peygamberleri, Adem, Din, Eyyub, Harun, Hud, Kudüs, Lut, Muhammed, Musa
Kara Davud
3 yıl önce

Kara Davud on altıncı yüzyılda yetişen Osmanlı alimlerinden. İsmi, Muhammed bin Kemal İzmiti’dir. Halk arasında Kara Davud diye Ünlüdur.

Yahudi sembolizmi
3 yıl önce

Davud Yıldızı

Dâvud
3 yıl önce

Davud (Arapça: داود, Dāwūd; İbranice: דוד, David; İng, Fr, Alm: David), İsrailoğullarının kurduğu İsrail Krallığı'nın üçüncü

Davud, Eski Ahit, Floransa, Süleyman, Abşalom, Zebur, Kudüs, Tevrat, Kuran, İsa, Şaul
Davûd
3 yıl önce

Kral Davud
3 yıl önce

Davud (Arapça: داود, Dāwūd; İbranice: דוד, David; İng, Fr, Alm: David), İsrailoğullarının kurduğu İsrail Krallığı'nın üçüncü

Davud, İslam peygamberleri, Adem, Din, Eyyub, Harun, Hud, Kudüs, Lut, Muhammed, Musa
Davud-i Kayseri
2 yıl önce

Davud-i Kayseri Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde yetişen alim ve velilerden. Asıl adı; Davud bin Mahmud bin Muhammed, lakabı Şerefüddin

Davud-i Tai
3 yıl önce

Davud-i Tai İmam-ı A’zam Ebu Hanife hazretlerinin talebelerinden ve evliyanın önde gelenlerinden. İsmi, Davud bin Nasır-ı Kufi, künyesi Ebu

Zebür
3 yıl önce

Zebür Ünlü dört büyük ilahi kitaptan biri. Allahü teala tarafından Davud aleyhisselama indirilmiştir. Beni İsrail'in peygamberlerinden olan

Davut Paşa
3 yıl önce

Koca Davut Paşa (d. ? - ö.

Koca Davud Paşa, 1477, 1478, 1482, 1483, 1492, 1497, Adana, Akçe, Anadolu Beylerbeyliği, Ankara
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.