Kitabı Mukaddes

Kitab-ı Mukaddes; Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma'yı kapsayan, Hıristiyan inanışının temelini oluşturan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır. Kitab-ı Mukaddes'in 2001 yılında yayımlanan Türkçe çevirisi (Yeni Çeviri) Kutsal Kitap olarak adlandırılmıştır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kitab-ı mukaddes, 1560, 2001, amos, apokrifa, baba tanrı, diofizit, ekümenik konsil, eski ahid, eski ahit, eski antlaşma

Kitabı Mukaddes Anlamları

Kitabı Mukaddes

Türkçe Kitabı Mukaddes kelimelerinin Almanca karşılığı.
npr. Schrift: Heilige Schrift

İlgili konuları ara

kitab-ı mukaddes 1560 2001 amos apokrifa baba tanrı diofizit ekümenik konsil eski ahid eski ahit eski antlaşma
...

Okuma Önerileri

Aarau
3 yıl önce

Aarau, İsviçre'nin kuzeyindeki Aargau kantonunun merkezi. Jura Dağlarının güney eteklerinde, Zürih'in batısında ve Aare ırmağının sağ ya

Hıristiyan
2 yıl önce

Alm. Christentum (n), Fr. Christianisme (m), İng. Christianity. Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad.

Hıristiyan, Hıristiyan
Ingilizce
1 yıl önce

İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kull

İngiltere, Dil, Hint-Avrupa Dil Ailesi, Almanca, Fransızca, Amerika, Avustralya, Afrika, Afrikaans, Almanca, Amerika Birleşik Devletleri
Hürriyet
2 yıl önce

Kelime anlamı "bağımsızlık"tır.Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımszlık anlamında, hiçbir baskının b

Hürriyet, 1944, 1951, 1952, 1954, 1989, 2000, Bağımsızlık, Hürriyet (gazete), Hürriyet Abidesi, Neriman Köksal
Incil
1 yıl önce

Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösteric

ݝncil, ݝncil
Tevrat
1 yıl önce

Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözle

Tevrat, Abraham ibn Ezra, Ahkaf Suresi, Allah, Aramice, David, En'am Suresi, Eski Ahit, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı
Musevi
1 yıl önce

Musevilik, Hz.Musa'ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir. Musevîliğin tek tanrı

Musevi, Abraham ibn Ezra, Aramice, Asur, David, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hazan, Humaş
Yezidilik
2 yıl önce

Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi'lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Çeşitli kültürlerin

Yezidilik, Melek Tavus, Şahid bin Car, Azday Halkı, Allah, Almanya, Avrupa, Azda, Din, Ermenistan, Gürcistan, Kürtler, İnanç, İlah
Miras
2 yıl önce

Miras Veraset yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar. Ölen kimsenin bıraktığı terekenin tasfiyesi ve mirasçılara taksimi. Miras Arapç

Ahd-i Atik
2 yıl önce

Alm. Altes Testament (n), Fr. Ancien Testament, İng. Old Testament. Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen ve Kitab-ı mukaddesin ilk bölümünü teş

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.