Kemankeş Kara Ali Paşa

Kemankeş Ali Paşa IV. Murat saltanatının devlet idaresinin annesi Kösem Sultan'ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 30 Ağustos 1623-3 Nisan 1624 tarihleri arasında yedi ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kemankeş kara ali paşa, kemankeş kara ali paşa
Kemankeş Ali Paşa IV. Murat saltanatının devlet idaresinin annesi Kösem Sultan'ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 30 Ağustos 1623-3 Nisan 1624 tarihleri arasında yedi ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
...

Okuma Önerileri

Kara (Emir) Ali
3 yıl önce

Kara (Emir) Ali İkinci Osmanlı amirâli. Osman Gâzinin silâh arkadaşlarından Aykut Alp’in oğludur. Gözü pek, yiğit ve kahraman kimselere T

Kara Ali
3 yıl önce

Kara Ali ikinci Osmanlı amirali. Osman Gazinin silah arkadaşlarından Aykut Alp’in oğludur. Gözü pek, yiğit ve kahraman kimselere Türkler ara

Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Kemankeş Ali Paşa
3 yıl önce

Kemankeş Ali Paşa (ö. 3 Nisan 1624) I.

Kemankeş Kara Ali Paşa, 1623, 1624, 30 Ağustos, 3 Nisan, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa
Kırkpınar başpehlivanları
3 yıl önce

Her yıl Haziran sonu ila Temmuz başında Edirne'de gerçekleştirilen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2013 yılında 652. kez yapıldı.

Kara Timurtaş Paşa
3 yıl önce

Kara Timurtaş Paşa, Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Aygut Alp'in torunudur. Babası Kara Ali Bey olup, yine Osman Gazi'nin mücadelelerine ka

Kara Timurtaş Paşa, Kara Timurtaş Paşa
Kırkpınar
3 yıl önce

Kırkpınar, geleneksel Türk sporu yağlı güreşlerin yapıldığı yer. Edirne`dedir.

Kırkpınar, Edirne, Taslak, Yağlı güreş
Deli İbrahim (oyun)
2 yıl önce

Deli İbrahim, Turan Oflazoğlu’nun kaleme aldığı üç perdelik tarihi tiyatro oyundur. Yazarın, İktidar Üçlemesi başlığı altında yayım

Çandarlı Ali Paşa
3 yıl önce

Çandarlı Ali Paşa 22 Ocak 1387'de babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihine ka

Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı Ali Paşa
Çandarlı Kara Halil Paşa
3 yıl önce

Karaman'da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirl

Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.