Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa

Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Abdülaziz saltanatında 22 Kasım 1861 - 5 Ocak 1863 ve 1 Haziran 1863 - 4 Haziran 1866 tarihleri arasında 2 dönemde toplam dört yıl bir ay onyedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: keçecizade mehmed emin fuad paşa, keçecizade mehmed emin fuad paşa
Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa
Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa
Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Abdülaziz saltanatında 22 Kasım 1861 - 5 Ocak 1863 ve 1 Haziran 1863 - 4 Haziran 1866 tarihleri arasında 2 dönemde toplam dört yıl bir ay onyedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

19. yüzyıl başları Osmanlı devlet adamı ve şairi Keçecizade İzzet Molla'nın (1785 İstanbul-1829 Sivas) oğlu, Rumeli Kazaskeri Mehmed Salih Efendi'nin torunu, Konyalı Mustafa Efendi'nin küçük torunudur. Annesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın torunlarındandır.

Küçük Çamlıca'da büyük bir köşkü olduğu, 1852 tarihinde beklenmedik bir ölüm acısı dolayısıyla Bebek'teki Hekimbaşı Yalısı'na taşınması üzerine boş kaldığı bilinmektedir. Paşa'nın ölümünden sonra varislerine intikal eden köşk bugün mevcut değildir. Bu köşkten başka, Şehzadebaşı Camii karşısında muhteşem bir de konağı vardı. Bu yapı 11 Aralık 1864 gecesi yanmış ve Paşa, Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın Sirkeci Demirkapı'daki konağına taşınmıştı. Bu felaket üzerine Padişah Abdülaziz kendisine Beyazıt'ta bugün İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan kagir binayı yaptırarak hediye etmişti. Fuat Paşa'nın ayrıca Kanlıca ile Çubuklu arasında Ramiz Paşa Yalısı'nın biraz ilerisinde bir sahilsarayı daha vardı. Bugün dahi bazı kalıntılarını görmek mümkündür.

Kaynaklar

* Vikipedi
...

Okuma Önerileri

Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa
3 yıl önce

Keçecizade Mehmet Fuat Paşa (1814 İstanbul - 1868 Nice), Osmanlı devlet adamı. Tanzimat döneminin önde gelen üç siyasi liderinden biridir.

Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa, 11 Aralık, 1785, 1829, 1852, 1861, 1863, 1864, 1866, 19. yüzyıl, 1 Haziran
Türk Ocakları
3 yıl önce

Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defa 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında

Halkevleri, Osmanlı Devleti
Sadrazamlar
3 yıl önce

Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.

Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi
3 yıl önce

Fecr-i í‚ti topluluğu, Fecr-i Ati Encümeni Beyannamesini, Servet-i Fünün Dergisi`nde 24 Şubat 1909`da yayımlar, dönemin edebiyat anlayışı

Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi, 1909, 24 Şubat, Ahmet Haşim, Fecr-i Ati, Refik Halit Karay
Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Türk tarihinde birden fazla Mehmed Emin Paşa bulunmaktadır. Bunlar:

Mehmed Emin Paşa, 19. yüzyıl, Afrika, Alman, Divitdar Mehmed Emin Paşa, Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, Mehmed Emin Rauf Paşa, Mehmed Emin í‚li Paşa, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Sadrazam
Kavalalılar
2 yıl önce

Kavalalılar Mısır’daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa hanedanı. ailenin atası İbrahim Ağa, aslen Konyalı olup, Osmanlılar devrinde Edirne’ye

Yağlıkçızade Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Emin Mehmed Paşa - Yağlıkçızade
3 yıl önce

Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa III.

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa, 12 Ağustos, 1724, 1758, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 20 Ekim
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.