kaptan-ı derya

Osmanlı Devleti'nde donanma komutanına verilen isim. Bugünkü deniz kuvvetleri komutanı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: osmanlı donanması, osmanlı devleti, osmanlı ordusu
kaptan-ı derya
Kaptan-ı Derya
Kaptan-ı Derya Osmanlı bahriyesi en büyük amir ve donanma baş komutanına verilen ad. Kaptanpaşa.

Kaptanlık, eskiden Gelibolu Sancakbeyi olana verilen bir rütbeydi. Fakat Barbaros Hayreddin Paşadan itibaren kaptanpaşalık, beylerbeyi rütbesindeki şahıslara verilmiştir. On altıncı yüzyılın son yarısıyla 17. yüzyıldan sonra da vezirlere verilmeye başlandı ve bu şekilde devam etti. Eğer kaptanpaşa vezir değilse, sıfatı “Cezayir Beylerbeyi” olurdu. Genellikle kaptanpaşaların denizcilikten gelmeleri şart değildi. Eyalet valileri veya kubbe vezirlerinden biri de kaptanpaşa olabilirdi.

Kaptan-ı derya tabiri, 1867 tarihine kadar kullanılmış, bu tarihten sonra bahriyenin bütün işleri “Bahriye Nezareti” adlı bir teşkilata verilmiştir. Kaptan-ı deryalık 1876 Haziran ayında Kayserili Ahmed Paşanın ikinci Bahriye Nazırlığında yeniden ihdas edilmişse de, aynı yıl Bahriye Nezaretine dönüşmüştür.

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devleti Kurumları

Kaptan-ı derya Anlamları

kaptan-ı derya

Osmanlıca kaptan-ı derya kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Vaktiyle bahriye nâzırı. Deniz kuvvetleri komutanı.

İlgili konuları ara

osmanlı donanması osmanlı devleti osmanlı ordusu

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Haliç
1 yıl önce

Haliç, İstanbul'un İstanbul ve Beyoğlu semtlerini ayıran koy, yani İstanbul'un iç limanıdır. Bizanslılar zamanında Khrysokeras (Altınboynu

Haliç, 1502, 17 Mayıs, 1980, 2000, 2006, Bedrettin Dalan, Bizans, Eminönü, Galata, Galata köprüsü
Rütbe
2 yıl önce

Rütbe Sıra, derece, mertebe; devlet memurlarıyla halktan bazılarına verilen paye, ünvan. Askerlikte emir ve komuta zincirini çalıştırmak ve

Rütbe, Albay, Askeriye, Asteğmen, Astsubay, Binbaşı, Er, Korgeneral, Mareşal, Onbaşı, Orgeneral
Mir'at-ül Memalik
1 yıl önce

Mir'atü'l-Memalik,(Memleketlerin Aynası) Kaptan-ı derya Seydi Ali Reis'in Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı eseridir. İlk seyahatna

Mir`at-ül Memalik, 1554, 1635, Anabasis, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Farsça, Fransızca, Grek, Jean-Louis Bacque Grammond, Kaptan-ı Derya, Mensur
Kaptanı derya
3 yıl önce

Kaptan-ı derya (Osmanlıca: کاپیتان دریا, Kapitan-i Derya), Osmanlı İmparatorluğu'nda donanma komutanlarına verilen addır. 16. yüzy

Kaptanıderya, 1533, 1546, 16. yüzyıl, 1867, 1876, 1878, Acemi Ocağı, Akdeniz, Akıncılar, Azab
Çaka Bey
1 yıl önce

Çaka Bey, 1071 Malazgirt Savaşı'nın hemen sonrasında Türklerin çok kısa sürede bütün Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde, Batı

Çaka Bey, 1071, 1081, 1089, 1090, 1091, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans, Bizans İmparatorluğu, Bizanslılar
Turgut Reis
2 yıl önce

Turgut Reis büyük Türk denizcisi. Trablusgarp fâtihi. Osmanlı Devletinin Menteşe (Muğla) Sancağına bağlı Saravuloz köyünde, tahminen 1485

Turgut Reis, 1485, 1540, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1560, 1565, 15 Ağustos
Akdeniz
1 yıl önce

Akdeniz dünyanın en büyük iç denizidir. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya'nın yer alır. Çanakkale Boğazı ile Marmara Deni

Akdeniz adaları, Karadeniz, Afrika, Arapça, Arnavutluk, Asya, Atlas Okyanusu, Avrupa, Batı Akdeniz, Bosna-Hersek, Cebelitarık Boğazı
Saruca Paşa
3 yıl önce

Donanma Komutanlığı makamı Osmanlı Döneminde ilk kez 1401 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Kaptanı Deryalık makamı bu dönemde kurul

Türk Denizcilik DonanmaTarihi
3 yıl önce

Mazisi insanlık tarihi kadar eski olan Türklerin denizle ilk tanışmaları 11´nci yüzyılda olmuştur. Türklerin Anadolu´ya gelişlerinden 10 y

Barbaros Hayrettin Paşa
1 yıl önce

Barbaros Hayreddin Paşa (yaklaşık 1478, Midilli - ö. 4 Temmuz 1546, İstanbul) Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak O

Barbaros, Osmanlı Donanması, Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı Ordusu, Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul, Cezayir, Tunus, Libya