Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa

Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Abdülmecit saltanatında 29 Mayıs 1854 - 23 Kasım 1854, 18 Kasım 1859 - 24 Aralık 1859 ve 28 Mayıs 1860 - 6 Ağustos 1861 tarihleri arasında 3 dönemde toplam bir yıl on ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kıbrıslı mehmed emin paşa, kıbrıslı mehmed emin paşa
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Sultan Abdülmecit saltanatında 29 Mayıs 1854 - 23 Kasım 1854, 18 Kasım 1859 - 24 Aralık 1859 ve 28 Mayıs 1860 - 6 Ağustos 1861 tarihleri arasında 3 dönemde toplam bir yıl on ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
...

Okuma Önerileri

Emin
3 yıl önce

Yed-i emin
3 yıl önce

Bir malı mülkiyetine geçirmek maksadıyla değil, sahibinin naibi olarak, sahibine iade etmek maksadıyla elinde bulunduran şahıs. Bir malı gasb

Mahmud
3 yıl önce

Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boy

Abdülkadir Özcan
3 yıl önce

30 Mayıs 1948 tarihinde Milas'da doğan Özcan, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiü'l-fudal

Reis-ül küttab
3 yıl önce

Reis-ül Küttab Buhara Sefiri İç Ağası (Sadaret Dairesi Memuru)

Hidiv
1 yıl önce

Hidiv Sultan Abdülazizi zamanında Mısır valilerine verilen ünvan. Hıdiv ünvanı ilk olarak 8 Haziran 1867 yılında Sultan Abdülaziz tarafınd

Hıdiv
Vakanüvis
2 yıl önce

vakanüvis isim, tarih Arapça vak'a + Farsça nuvis Osmanlı Devletinde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi.

Vakanüvis, Evliya Çelebi, Naima, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Padişah, Sadrazam, Tarih, Taslak, Vezir
Damat
1 yıl önce

Damat (< Farsça داماد dāmād ), ana ve babaya göre kızlarının kocası, güvey. ^ Prof.

Damat, 1381, 16. yüzyıl, Aile, Akçe, Anadolu Selçuklu Devleti, Aşk, Bursa, Candaroğulları, Evlilik, Fatih Sultan Mehmed
Piri
2 yıl önce

Kişiler

Asım
2 yıl önce

Asım, Mehmet Akif Ersoy’un şiir külliyatı Safahat’ın altıncı kitabının adıdır. 1924 yılında basılmıştır.

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.