Kütahya Antlaşması

Kütahya Antlaşması (1833) Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kütahya antlaşması, 1833, adana, ahmet paşa antlaşması, amasya antlaşması, atina antlaşması (1913), ayastefanos antlaşması, aynalıkavak antlaşması, baltalimanı antlaşması, belgrad antlaşması (1739), berlin antlaşması
Kütahya Antlaşması (1833) Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Osmanlı Devleti Mora isyanını bastırmak için Mısır valisi Mehmet Ali Paşa`dan yardım istemişti. Mehmet Ali Paşa Bu yardımına karşılık Mora`yı istedi. Fakat Yunanistan bağımsız olunca Mora da Yunanistan`a katıldı ve Mehmet Ali Paşa bu sefer Suriye valiliğini istedi. Osmanlılar Suriye`yi Mehmet Ali Paşa`ya vermek istemeyince Mehmet Ali Paşa saldırıya geçti ve Konya`ya kadar ilerledi. II.Mahmut Mehmet Ali Paşa isyanına karşılık batılı devletlerden yardım istedi. Cevap alamayınca Rusya`dan yardım istedi ve Rusya yardıma geldi. Rusya`nın Osmanlılara yardıma gelmesi üzerine Rusya`nın bölgede nüfuzunun artmasından endişelenen batılı devletler Mehmet Ali Paşa ile Osmanlıları Kütahya Antlaşması ile barıştırdılar.

Antlaşmanın önemli Maddeleri şunlardır:

  1. Mehmet Ali Paşa`ya Mısır ve Girit valilikleri verilecekti.
  2. Oğlu İbrahim Paşa`ya Cidde valiliği ile Adana muhassıllığı (vergi toplama hakkı) verilecekti.İlgili konuları ara

1833 adana ahmet paşa antlaşması amasya antlaşması atina antlaşması (1913) ayastefanos antlaşması aynalıkavak antlaşması baltalimanı antlaşması belgrad antlaşması (1739) berlin antlaşması
...

Okuma Önerileri

Lozan Barış Antlaşması
1 yıl önce

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japo

Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması
Misak-ı Milli
1 yıl önce

MİSAK-I MİLLÎ (ULUSAL AND) Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, millî hareketin her yerde egemen oldu

Misak-ı milli, Misak-ı milli
Evliya Çelebi
1 yıl önce

Evliya Çelebi, 1600'lü yıllarda yaşamış ünlü Türk gezgini. AçıklamaEvliyâ Çelebi, 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve az s

Evliya Çelebi, 1611, 1630, 1682, 19 Ağustos, Avusturya, Ayasofya, Bursa, Dağıstan, Enderİ»n, Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Muğla tarihi
3 yıl önce

Muğla ve çevresinin târihi çok eskilere dayanır. M.Ö.

Hünkar İskelesi Antlaşması
2 yıl önce

Hünkar İskelesi Antlaşması, 1833 Osmanlılar ve Ruslar arasında yapılan antlaşma (8 Temmuz 1833). Osmanlı padişahı Mahmut II, Mısır'da

Hünkar ݝskelesi Antlaşması, Hünkar ݝskelesi Antlaşması
Londra Konferansı
3 yıl önce

Londra Konferansı, 1912 ve 1921 Balkan Savaşı sırasında1912 Aralık ayının ortalarında aynı anda başlayan iki ayrı uluslararası konfera

Londra Konferansı, Londra Konferansı
Moskova Antlaşması
2 yıl önce

Moskova Antlaşması, Rusya ile TBMM Hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan antlaşma.

Moskova Antlaşması, Moskova Antlaşması
Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı
1 yıl önce

Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun Müttefik devletlerince işgali sonucunda Misak-ı Milli sını

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı, 11 Ekim, 11 Nisan, 16 Mart, 18 Mart, 1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı, İsmet İnönü, Osmanlı Devleti, Kazım Karabekir, 1920, 1921
İbrahim Paşa
3 yıl önce

İbrahim Paşa, 1789'da Kavala'da doğdu. Babası Kavalalı Mehmed Ali Paşa'dır. Babası Mısır'da yarı bağımsız bir idare kurduğu sırada İb

ݝbrahim Paşa, ݝbrahim Paşa
Kazım Karabekir
1 yıl önce

Musa Kâzım Karabekir, miladi 1882 - Rumi 1298 - yılında İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Karaman’ın Gafariyat

Musa Kâzım Karabekir, Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Osmanlı Devleti, Ermeniler, İsmet İnönü, Kuvay-i Milliye, 1920, 1921, 1924
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.