Köy Tüzel Kişiliği

Türkiye'nin köyleri, Türkiye'de kırsal nüfusun yaşadığı ve köy kanununun uygulandığı yerleşme birimleri. 2010 verilerine göre 34.247 olan köy sayısı 2014 Türkiye yerel seçimleri ile yürürlüğe giren yeni büyükşehir yasası ile birlikte 18.214'e düşmüştür.

Köy, mahalli idare teşkilatıın en küçük yerleşim yeri, muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir. 5442 sayılı İl İdare Kanunu`na göre yapılan idari teşkilatta köyler, bucak ve kasabalara bağlıdır. Köy kanunu ile merkezi idareyle olan münasebetleri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, nüfusu 2000`den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından beş senede bir seçilir. Köyün öğretmeni ile imamı köy ihtiyar heyetinin tabii üyesidir.

Türkiye`de kırsal nüfusun yaşadığı yerleşme birimlerinden kırk bine yakını köy kanununun uygulandığı ve köy olarak tarif edilen yerleşme yerleridir. Geriye kalanı 26,000 yerleşim birimi ise, idari yönden köylere bağlı çiftlik, mahalle, oba, mezra, iskele ve istasyon gibi çok az haneli yerleşim yerleridir. Küçük yerleşim yerleri büyüyünce, köy kanunu uygulanmasına girildiğinden, köy adetleri değişmektedir.

Köy kanunu göre, yabancı uyruklu olanlar köyde mülk edinemezler ve İçişleri Bakanının izni olmadan orada yerleşip oturamazlar.

Köy tüzel kişiliği dayanağını anayasanın 127. maddesinden alır. Ayrıca anayasada tarım ve toprak reformu, orman ile ilgili maddelerde köy tüzel kişiliğinde köylüye dönük maddelerdir. Şablon:VikiKaynak|Köy Kanunu

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Işıkyolu köyü bir ERMENİ köyü olduğuna göre, ERMENİ asıllı TÜRK vatandaşları köyde varmı? Varsa Yüce TÜRK milletinin bölünmez bütünlüğüne bakış açıları nedir? Saygılarımla Numan ALADAĞ

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.