Köprülü Fazıl Ahmed Paşa

1635 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşa'nın vasiyeti üzerine, Sultan Dördüncü Mehmed tarafından sadrazamlığa getirildi ve 15 yıl bu görevde kaldı. Çok iyi bir öğrenim gören Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Erzurum ve Şam valiliklerinde bulundu. Sadrazam olduktan sonra ilk iş olarak Avusturya üzerine sefere çıktı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: köprülü fazıl ahmed paşa, köprülü fazıl ahmed paşa
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa
1635 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşa'nın vasiyeti üzerine, Sultan Dördüncü Mehmed tarafından sadrazamlığa getirildi ve 15 yıl bu görevde kaldı. Çok iyi bir öğrenim gören Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Erzurum ve Şam valiliklerinde bulundu. Sadrazam olduktan sonra ilk iş olarak Avusturya üzerine sefere çıktı. Avusturya'yı barış yapmaya zorlayan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, 21 yıldır alınamayan Girit'in fethine yöneldi. Kandiye kalesini alarak, Girit'i Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra padişahla birlikte Lehistan seferine çıkan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Bucaş Antlaşmasıyla Podolya'yı Osmanlı ülkesine katarak yurda döndü.

15 yıllık sadrazamlığı sırasında ülkesini eskisinden daha güçlü bir hale getiren bu büyük sadrazam, sefer hazırlığı yaptığı sırada, 1676 yılında Edirne'de vefat etti. İstanbul'da Çemberlitaş karşısında, babası Köprülü Mehmed Paşanın yanına gömüldü.
...

Okuma Önerileri

Fâzıl Ahmed Paşa
3 yıl önce

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, 1661, 1676, 30 Ekim, 3 Kasım, Avcı Mehmet, Avusturya, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bucaş Antlaşması
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa
3 yıl önce

Bucaş Antlaşması
2 yıl önce

BUCAŞ ANTLASMASI, Hotin antlaşmasından sonra, Lehistan ve Osmanlı Devleti arasında elli yıl süren bir barış süreci yaşanmıştı. Osmanlı

Bucaş Antlaşması, Bucaş Antlaşması
Sultan İkinci Ahmed
3 yıl önce

Sultan İkinci Ahmed 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsi

Fazıl Ahmed Paşa
3 yıl önce

Fazıl Ahmed Paşa Köprülü Mehmed Paşanın büyük oğlu. 1635 yılında Vezirköprü kasabasında doğdu. Yedi yaşında İstanbul’a geldi ve b

Fazıl Ahmet Paşa
3 yıl önce

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, 1661, 1676, 30 Ekim, 3 Kasım, Avcı Mehmet, Avusturya, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bucaş Antlaşması
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
3 yıl önce

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa (1637 - 1691) Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, 1637 yılında İstanbul'da doğdu. Köprülü Mehmed Paşa'nın ik

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
Siyavuş Paşa
3 yıl önce

Siyavuş Paşa ( .... - .... ) Siyavuş Paşa Köprülü Mehmed Paşa'nın kölesiydi ve onun kızıyla evlendi. Fazıl Ahmed Paşa'nın sadrazamlı

Siyavuş Paşa, Siyavuş Paşa
Tökeli İmre
3 yıl önce

Tökeli İmre (1657 - 1705) Tökeli İmre 1657'de Kesmark'da doğdu. Avusturya yönetimindeki Protestan Macarların şefiydi. Protestanlar Avustury

Salakamen Savaşı
3 yıl önce

Sultan İkinci Ahmed padişah olduğunda Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sadrazamdı. Sultan İkinci Süleyman'ın son yıllarında Köprülü Fazıl

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.