İstiare (Edebiyat)

Edebiyatta kullanıldığı anlamıyla istiare, bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: i̇stiare (edebiyat), faruk nafiz çamlıbel, mehmet akif ersoy, orhan seyfi orhon
Edebiyatta kullanıldığı anlamıyla istiare, bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatıdır.

Benzetmenin iki temel öğesi vardır, benzeyen ve benzetilen. İstiare bunlardan birinin söylenmemesiyle yapılır.

Çeşitleri

İstiare genel olarak 3 çeşide ayrılır:

Açık İstiareYalnızca kendisine benzetilenin söylendiği istiareye "açık istiare" (istiare-i musarraha) denir.

Örnek

"Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor" Mehmet Akif Ersoy

Ersoy, benzetilen güneşi söylerken, benzeyen askerden sözetmiyor.

Kapalı İstiareYalnızca benzeyenin söylendiği istiareye de "kapalı istiare" (istiare-i mekniye) denir.

Örnek

Her taraf kırık dökük Dalların boynu bükük "Kederliyiz" der gibi Orhan Seyfi Orhon

Dallar boynu bükük insana benzetiliyor ama kendisine benzetilen insandan söz edilmiyor. Boynu bükük sözcüğü ile insanın bir özelliği vurgulanıyor.

Yaygın İstiareBenzetmenin temel öğelerinden yalnızca birisiyle çok sayıda benzerliği sıralayarak yapılan istiareye ise "yaygın istiare" (istiare-ı temsiliye) adı verilir.

Örnek

Bin gemle bağlanan at şaha kalkıyor Gittikçe yükselen başı Allah`a kalkıyor Son macerayı dinlememiş varsa anlatın Ram etmek isteyenler o marur, asil atın Beyhudedir her uzvuna bir halka bulsa da Boştur köpüklü ağzına gemler vurulsa da... Coştukça böyle sel gibi bağrındaki hisleri Bir gün başında kalmayacaktır seyisleri! Faruk Nafiz Çamlıbel

Çamlıbel, milleti mağrur bir ata benzeterek çok sayıda benzerliği sıralıyor.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

faruk nafiz çamlıbel mehmet akif ersoy orhan seyfi orhon

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Divan Edebiyatı
1 yıl önce

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu

Divan edebiyatı, Edebiyat
Alegori
1 yıl önce

Alegori, düz yazı yada şiir biçiminde yazılmış iki farklı anlamı olan uzun hikayelere denir. Alegori, Yerine, bir görüntü, bir yaşantı v

Anlatım, Edebiyat, Fabl, Heykel, Kutadgu Bilig, Düz yazı, Terazi, Yusuf Has Hacib
Edebi Sanatlar
1 yıl önce

Edebi Sanatlar mana üzerinde oyunlar yapıp, sözü güzelleştirme yolları. Edebi eserlerde mana ve fikri daha iyi anlatmak, açıklamak, zevkle ok

Fatiha Suresi
2 yıl önce

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inan

Fatiha Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Ferhad ile Şirin
3 yıl önce

Ferhad ile Şirin Ferhadname, Ferhad u Şirin, Hüsrev ü Şirin isimleri ile de işlenen ortak bir hikayenin ismi.İran ve Türk edebiyatında, divan

İstiare (Edebiyat)
3 yıl önce

Edebiyatta kullanıldığı anlamıyla istiare, bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anm

İstiare (Edebiyat), Faruk Nafiz Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy, Orhan Seyfi Orhon
Edebiyat terimleri
2 yıl önce

Edebiyat terimleri, edebiyatla ilgili tartışmalarda, sınıflandırmalarda, eleştirilerde, şiir ya da roman gibi yazın yapıtlarının çözümle

Edebi sanatlar (Divan Edebiyatı)
2 yıl önce

Divan edebiyatındaki edebi sanatlar:Teşbih · Sözü daha etkili kılmak amacıyla ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar arasında benzer

Divan edebiyatı, Edebi sanatlar, Teşbih, Tariz, Mecaz
Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
3 yıl önce

Türkçe'deki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
2 yıl önce

Başka dilden geçen sözcüklerin yenisiyle değiştirilme dizelgeleri