İstanbul Antlaşması (1533)

İstanbul Antlaşması, 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: i̇stanbul antlaşması (1533), 1526, 1533, 22 temmuz, ahmet paşa antlaşması, amasya antlaşması, arşidük, atina antlaşması (1913), avusturya, avusturya-macaristan i̇mparatorluğu, ayastefanos antlaşması
İstanbul Antlaşması (1533) 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman`ın liderliğindeki Osmanlı Devletini Macaristan`ın egemenliği konusunda Avusturya ile karşı karşıya getirdi. O zamanlar Avusturya`nı başında Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken`in kardeşi Arşidük Ferdinand bulunuyordu. Ferdinand kendisini Macaristan`ın kralı olarak ilan etmek istiyordu. Osmanlılar ise Macar asili Jan Zapolya`yı desteklediler. Macaristan için yapılan savaşlar hep başarısızlıkla sonuçlanınca Şarlken kardeşi Ferdinand`a Osmanlılar ile anlaşmasını tavsiye etti. O sırada Osmanlıların İran`daki Safevilerle ilişkileri bozulmuştu. Kanuni İran seferine çıkmak istiyordu. Macaristan seferleri Osmanlılara pahalıya mal olduğu için Avusturya ile anlaşmağa karar verdiler.

Bu antlaşmanın şartları şunlardı

  1. Avusturya arşidüğü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktı.
  2. Ferdinand, Zapolya`nın Macar kralı olmasını kabul etti.
  3. Ferdinand, Osmanlılara yılda 30.000 duka altın vermeyi kabul etti.
  4. Macaristan ikiye ayrıldı. Birinci kısım Osmanlı Devleti`nin korumasında Zapolya`ya, ikinci kısmı vergi vermek şartı ile Ferdinand`a bırakıldı.İlgili konuları ara

1526 1533 22 temmuz ahmet paşa antlaşması amasya antlaşması arşidük atina antlaşması (1913) avusturya avusturya-macaristan i̇mparatorluğu ayastefanos antlaşması

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Zürih-Antlaşması
3 yıl önce

Zürih-Antlaşması 11 Şubat 1959 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan, bağımsız bir devlette Kıbrıs halklarının durumunu beli

Antlaşmalar
3 yıl önce

Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki savaşları
3 yıl önce

Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar.

Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
İstanbul Antlaşması (1590)
3 yıl önce

1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı
3 yıl önce

1742-1746 Osmanlı-İran (Afşar) Savaşı, Osmanlı Devleti, İran'daki karışıklardan dolayı İran'a savaş açtı. Rusya da İran'daki karışı

Rapallo Antlaşması
3 yıl önce

Rapallo Antlaşması şu anlamlara gelebilir:

Brüksel Antlaşması (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Brüksel Antlaşması (1948) - 17 Mart 1948 tarihinde imzalanan ve Batı Avrupa Birliği'ni kuran antlaşma

Kerden Antlaşması
1 yıl önce

Kerden Antlaşması 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Safevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.Bu antlaşma II. Kasr-

Kerden Antlaşması, Kerden Antlaşması
Ankara Antlaşması (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Ankara Anlaşması (1921): Türkiye ile Fransız Hükümeti arasında yapılan antlaşma