Ilköğretim

Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. Öğretimin çeşitli basamakları vardır: İlköğretim, ...

Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. Öğretimin çeşitli basamakları vardır: İlköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim gibi.

İlköğretim, çocuklara okuyup yazmayı, hayatta en gerekli bilgileri verir.

Orta öğretim, ilkokulu bitirmiş olanlara daha geniş bilgiler sağlar.

Yüksek öğretim, bilim kollarından birindeki bilgilerin edinilmesini sağlar.

Öğretim ve eğitim, insanların topluluk hayatı yaşamaya başladıkları en eski devirlerden başlar. Ana ve babaların çocuklarına karşı duydukları sevgi, onları hayata hazırlamaya, tehlikelerden sakınmalarını öğretmeye zorlamıştır. Bu zorlama, eğitim ve öğretimden başka nedir?

Daha sonraları, öğretim ve eğitim biraz daha gelişmiştir. İleri toplumlarda, çocukların öğretim ve eğitimi, belli kurumlar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu kurumlar, okullardır. Türklerde öğretim : Eski Türklerde öğretim ve eğitim, din yolu ile başlamıştır. Günlük hayatın hazırlıkları, ata binmeyi, avlanmayı öğrenmek, bundan sonra gelmiştir.

Osmanlılar zamanında öğretim medrese sistemi'ne dayanır. Bu sistemde, ön planda verilen din bilgilerinin yanında hayatla ilgili çeşitli bilimler okulların ileriliğine göre, derece derece verilmiştir.

Fakat, gerçek anlamı ile öğretim, Cumhuriyetin ilan edilmesi ile başlamıştır. Okullarımız, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, Laik sistemde kurulmuşlar; ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarımız gerçek değerlerine ulaşmışlardır.

Bugünkü Öğretim Kurumlarımız:

Yurdumuzda bugün öğretim, bütün uygar ülkelerde olduğu gibi, üç devreye bölünerek yapılır:

1 - İlköğretim, 2 - Orta öğretim, 3 -Yüksek öğretim.

İlköğretim : Bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi, Devletin görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yedi yaşından 16 yaşına kadar her Türk vatandaşı, ilköğretimi yapmak zorundadır.

Çocuklar, ilkokul çağma gelinceye kadar ilk bilgileri, annelerinden, babalarından, çevrelerinden alırlar. Yedi yaşından sonra ilkokul çağı başlar.

İlköğretimin amacı, çocuklara, en gerekli bilgileri vermektir. İlköğretim Programı, bu amacı, �Genç nesli çevresine faal bir şekilde uymasını sağlamak suretiyle iyi vatandaşlar olarak yetiştirmek� şeklinde özetler. Çocuğu hem hayata, hem orta öğretime hazırlayan ilkokullarımızın en önemli davası budur.

İlköğretim, Türkiye'de beş yıldır. Beş yıllık öğretim devresini başarı ile bitiren öğrenci, hayat için gerekli genel bilgileri öğrenerek okuldan çıkar. İsteyen orta öğretime devam için orta okul'a yazılır. İsteyen de, hayatını kazanma yollarını, çalışmakta bulur.

Türkiye'de ilköğretim, en belli başlı eğitim problemlerinden biri olarak dikkati çeker. Okulsuz köy bırakmamak, her okula öğretmen bulmak, okuma çağındaki her çocuğu okula yerleştirmek, onlara, hayat için gerekli bilgileri vermek, ilköğretimin başlıca konulan ve meseleleridir.

İlköğretim, Türkiye'de, asıl amacına erişmemiş olmakla beraber, son yıllarda, en yüksek başarı seviyesine ulaşmıştır.

Diğer anlamları

ilköğretim

Türkçe ilköğretim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. primary education, elementary education

ilköğretim

1997'ye değin birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim dizgesinin, okuma yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran zorunlu öğretim.

ilköğretim

Türkçe ilköğretim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. primary education, elementary education

ilköğretim

1997'ye değin birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim dizgesinin, okuma yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran zorunlu öğretim.

ilköğretim

Türkçe ilköğretim kelimesinin Fransızca karşılığı.
enseignement primaire, primaire [le]

ilköğretim

Türkçe ilköğretim kelimesinin Fransızca karşılığı.
enseignement primaire, primaire [le]

ilköğretim

Türkçe ilköğretim kelimesinin Almanca karşılığı.
das Volksschulwesen

ilköğretim

Türkçe ilköğretim kelimesinin Almanca karşılığı.
das Volksschulwesen

ilköğretim

Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim:
"İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..."- Anayasa.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ilköğretim
ilköğretim