II. Süleyman

II. Süleyman (1642 - 1691) Osmanlı sultanlarının yirmincisi, İslam halifelerinin seksen beşincisidir. Sultan İbrahim'ın oğludur, 15 Nisan 1624 tarihinde İstanbul'da, Saliha Dilaşub Sultandan doğdu. Kardeşi Sultan Dördüncü Mehmed (1648-1687) zamanında sarayda özel hocalardan ders aldı. Hattat Tokatlı Ahmed Efendiden, sülüs ve nesîh hattını öğrendi. Sultan Dördüncü Mehmed'den sonra, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: ii. süleyman, 11 temmuz, 15 nisan, 1642, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 22 haziran, 30 ekim
II. Süleyman (1642 - 1691) Osmanlı sultanlarının yirmincisi, İslam halifelerinin seksen beşincisidir. Sultan İbrahim oğlu olup, 15 Nisan 1624 tarihinde İstanbul'da, Saliha Dilaşub Sultandan doğdu. Kardeşi Sultan Dördüncü Mehmed (1648-1687) zamanında sarayda özel hocalardan ders aldı. Hattat Tokatlı Ahmed Efendiden, sülüs ve nesih hattını öğrendi. Sultan Dördüncü Mehmed'den sonra, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu.

Detaylı bilgi için bakınız: Sultan İkinci Süleyman

İlgili konuları ara

11 temmuz 15 nisan 1642 1687 1688 1689 1690 1691 22 haziran 30 ekim
...

Okuma Önerileri

Vakanüvis
2 yıl önce

vakanüvis isim, tarih Arapça vak'a + Farsça nuvis Osmanlı Devletinde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi.

Vakanüvis, Evliya Çelebi, Naima, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Padişah, Sadrazam, Tarih, Taslak, Vezir
Saba
3 yıl önce

Saba Krallığı: Yemen yakınlarında eski bir yönetim. Saba halkı: Saba ülkesinde yaşamış halk.

Agnomen
3 yıl önce

Agnomen, lakâp anlamında Latince terim. Bir takma ad olmayıp gerçek bir isim gibi kullanılır ancak agnomen genellikle takılan bir lakâp olup g

Agnomen, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Latince, Corioli, Roma imparatorluk zafer unvanları listesi, Coriolanus
Allah
1 yıl önce

Allah müslümanlar tarafından Tanrıya verilen isim, Arapça'dır. Allah müslümanların yanısıra Hırıstiyanlar ve Yahudiler tarafından ve kat

Allah, 548, Ahiret, Akide, Ali, Arapça, Cihad, Ebced, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Anıt
2 yıl önce

Anıt sözcüğü öncelikle geçmiş zamanları anımsatan bir yapıtı akla getirir. Tarih öncesi çağlara ait taş ya da toprak yapılar için de

Hidrolik
1 yıl önce

Alm. Hydraulik, Fr. Hydraulique (f), İng. Hydraulics. Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve davranışlarını deneysel (tecrübî) ve t

Hidrolik, Akışkanlar dinamiği, Akışkanlar mekaniği, Baraj, Boru, Galileo Galilei, Hidrolik güç, Pompa, Türbin, Benedetto Castelli, Akış
Hanende
3 yıl önce

Hanende (Azeri: ''xanəndə'' / ''جواننده'', pronounced ; ) farsça bir kelime olup şarkıcı demektir. Azerbaycanda Hanendelik halkın manev

Derin devlet
3 yıl önce

1996'da yaşanan Susurluk skandalıyla giderek yaygınlaşan bir kavram olan derin devletin kökeni ve ne anlama geldiği konusunda farklı savlar var

Derin Devlet, 2005 Ş�emdinli Olayları, Abdi İpekçi, Abdullah Çatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Alaattin Çakıcı, Alev Alatlı, Alparslan Arslan, Alparslan Türkeş, Bahriye İœçok, Cumhurbaşkanı
Asa
3 yıl önce

Asa (İbranice: אָסָא‎; Yunanca: Ασα; Latince: Asa), Yehuda Krallığı'nın üçüncü, Davud Hanedanlığı'nın beşinci kralıydı. Sül

Caber Kalesi
1 yıl önce

Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km

Caber Kalesi, 1. Dünya Savaşı, 1921, 1938, 1939, 1956, 1966, 1973, 20 Ekim, 30 Mayıs, Ankara Antlaşması
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.