I. Mahmud (Selçuklu)

Sultan Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1094)

Sultan Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1094)

Bir Karahanlı prensesi olan Terken Hatun Melikşah`tan sonra kendi oğlu Mahmud`un sultan olmasını istiyordu. Terken Hatun Melikşah`ın ölümünden sonra beş yaşındaki oğlu Mahmud`u sulan ilan ettirip adına hutbe okuttu ve Melikşah tarafından veliaht ilan edilmiş olan şehzade Berkyaruk`u tutuklattı. Fakat Nizamülmülk`ün adamları Berkyaruk`u hapisten kurtarıp Sultan ilan etti.

Mahmud`u bütün ülkenin hakimi yapmak isteyen Teken Hatun, sultan ilan edilen Beryaruk ile mücadeleye başladı. Fakat Terken Hatun, 1093`te Berkyaruk ile yaptığı savaşı kaybetti ve Isfahan`a çekildi. Daha sonra Berkyaruk ile yapılan anlaşmaya göre Terken Hatun ile Mahmud Isfahan ve Fars bölgesine hakim olacak, Berkyaruk ise diğer şehirlerde hüküm sürecekti.

Bu anlaşmadan bir buçuk sene sonra Terken Hatun hastalanarak öldü. Terken Hatun`un ardından da 1094 tarihinde Sultan Mahmud çiçek hastalığına yakalanarak öldü. Böylece Beryaruk`un tek başına Büyük Selçuklu sultanlığına hakim olması daha kolay hale geldi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.