Halka Doğru (dergi)

Halka Doğru, "Türk Yurdu" bünyesinde ve Celal Sahir (Erozan) Bey`in yönetiminde çıkan haftalık dergidir. 24 Nisan 1913 - 20 Nisan 1914 tarihleri arasında toplam 52 sayı yayımlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemi Türkçü akımın ve Türk halkçılığının önemli yayın organlarındandır.

Halka Doğru, "Türk Yurdu" bünyesinde ve Celal Sahir (Erozan) Bey`in yönetiminde çıkan haftalık dergidir. 24 Nisan 1913 - 20 Nisan 1914 tarihleri arasında toplam 52 sayı yayımlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemi Türkçü akımın ve Türk halkçılığının önemli yayın organlarındandır.

Derginin yazar kadrosunu, çoğu aynı zamanda "Türk Yurdu" dergisinin de yazarı olan dönemin önemli kalem erbabı oluşturmuştur. Derginin önemli yazarları arasında Akçuraoğlu Yusuf (Yusuf Akçura), Hüseyinzade Ali (Turan), Ağaoğlu Ahmet (Ahmet Ağaoğlu), Ziya Gökalp , Ali Canip (Yöntem), Aka Gündüz (Enis Avni), Kazım Nami (Duru), Mehmet Ali Tevfik (Yükselen), Köprülüzade Mehmet Fuat (Fuat Köprülü), Mehmet Emin (Yurdakul), Memduh Şevket (Esendal), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Muhittin (Birgen), Mühendis Faik Beyler ve Halide Edip (Adıvar) Hanım vardır.

"Halka Doğru"nun temel hedefi halka faydalı olmak, aydınlarla halk arasındaki kopukluğu gidermek, İstanbul`un halk ve Anadolu ile ilgilenmesini sağlamak, halka doğru gitmek olmuştur. Dergi, İttihat ve Terakki Cemiyeti`nin yarı-resmi yayın organlarındandır. Halkı, Cemiyet`in politikaları konusunda bilinçlendirmeye, bu politikaları halka yaymaya çalışmıştır.

Derginin hedef-kitlesini aşağı sınıflar, emekçi kesimler (köylü, esnaf ve işçi) oluşturmaktadır. "Halka Doğru"nun yayın çizgisi, esnaf, köylü ve işçi kesimin, yani halkın sorunlarının, sıkıntılarının dile getirilmesi; bu sorunlar için çözümler sunulması; halkın her konuda bilinçlendirilmesi; haklarının ve çıkarlarının savunulması ve her zaman, söz konusu kesimlerden yana bir tutum alınması şeklinde özetlenebilir. Bu anlayışa uygun olarak, dergide gayet kolay anlaşılır bir dil ve üslup kullanılmıştır. "Türk Yurdu" daha teorik nitelikli ve daha çok aydınlara yönelikken, "Halka Doğru" doğrudan halka, daha pratik sorunlara yönelik bir yayın çizgisi izlemiştir.

Halka Doğru`da iktisat konusuna büyük önem verilmiş, milli iktisat politikası ve bir milli burjuvazi yaratılması savunulmuştur. Dergi, İttihat ve Terakki Cemiyeti`nin bu konuda da sözcülüğünü yapmış, esnafla ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını araştırmıştır. Bu iktisat programının bir parçası olarak, dergide kooperatifçilik tartışılmış ve savunulmuştur. Kendi türünden meslek gruplarının bir araya gelip örgütlenmesi ve korporasyonlar önerilmiş ve desteklenmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.