Halk Anayasası Taslağı

Haklar ve Özgürlükler Cephesi`nin (HÖC) mevcut anayasaya alternatif olarak düzenlediği bir anayasa taslağı.

Halk Anayasası Taslağı ilk olarak 1997`de, Susurluk sonrasında kitapçık olarak o dönem Haklar ve Özgürlükler Platformu tarafından çıkartıldı. Halk Anayasası ilk baskısında, 200 bin adet basıldı. Türkiye solunun ve Türkiye`de yayıncılığın ölçüleri açısından oldukça büyük bir rakamdı bu. Rakam, anayasa taslağını halka maletme anlayışının bir ürünüydü. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ile IMF politikalarına teslim olunması ile taslağın ikinci baskısı Haziran 2000`de yapıldı. 2002 genel seçimi döneminde ise üçüncü baskı yapılarak tekrar gündeme getirildi. Üçüncü baskısı ise bir seçim arifesinde, 2002 yılı Ekim`inde yapıldı.

Son olarak ise AKP iktidarının yeni anayasa yapma tartışmaları yaşanan bu günlerde taslağın dördüncü baskısı yapıldı. Bu baskıda taslaktan 120 bin adet basıldı. Amaç en geniş halk kesimlerine ulaştırılabilsin, en geniş kesimlerde tartışılabilsin diye.

Anayasa Taslağı; Türkiye sınırları içinde yaşayan çeşitli ulus ve azınlıklara mensup halkların kardeşçe,insanca ve özgürce birarada yaflflamasını güvence altına alıyor. Aynı zamanda devlet yönetiminin halkın katılımı ve iktidarını esas alımakta. Kapitalist toplumlarda olduğunun aksine emeğe ve emekçiye değer veren, halkın çıkarlarını gözetiyor. Halk Anayasası Taslağı`nın temeli bağımsızlık, demokrasi ve halk için yönetim olarak belirleniyor.

İçindekiler:

- Yaşama Hakkı - İşkence İnsanlık Suçudur - Kişi Sanık Da Olsa Dokunulmazlıkları Vardır - İnanç Özgürlüğü - Düşünce Ve Basın Özgürlüğü - Irkçılık İnsanlık Suçudur - Örgütlenme, Toplanma ve Gösteri Özgürlüğü - Kadınlar, Aile ve Çocuklar - Tüm Emekçiler Çalışma, Geçim ve Örgütlenme Güvencesine Sahiptirler - Eğitim ve Bilim Halk İçindir - Sağlık, Konut, Ulaşım - Kültür, Sanat - Çevre - Spor - İltica Hakkı - Şehitler ve Şehit Aileleri - Demokratik Halk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Asli Görevi
  • BÖLÜM 6: EKONOMİ
- Emperyalizmin ve Tekellerin Ekonomik Egemenliğine İzin Verilmez - Kırsal Alanda Toprak Ağalarının Ekonomik ve Siyasi Egemenliğine Son Verilecektir
  • BÖLÜM 7: YASAMA
  • BÖLÜM 8: YÜRÜTME
  • BÖLÜM 9: YEREL YÖNETİMLER
  • BÖLÜM 10: ADALET VE YARGI
  • BÖLÜM 11: ULUSAL SAVUNMA VE İÇ GÜVENLİK;HALK ORDUSU VE POLİS
  • BÖLÜM 12: GEÇİCİ HÜKÜMLER


KaynaklarLinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.