Hacı Salih Paşa

Hacı Salih Paşa II. Mahmut saltanatında, Benderli Ali Paşa`nın azlinden sonra, 30 Nisan 1821 - 10 Nisan 1822 tarihleri arasında bir yıl altı ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: hacı salih paşa, 10 nisan, 1821, 1822, 30 nisan, alemdar mustafa paşa, benderli ali paşa, benderli mehmed selim sırrı paşa, bostancıbaşı deli abdullah paşa, bostancıbaşı hafız i̇smail paşa, burdurlu derviş mehmed paşa

İlgili konuları ara

10 nisan 1821 1822 30 nisan alemdar mustafa paşa benderli ali paşa benderli mehmed selim sırrı paşa bostancıbaşı deli abdullah paşa bostancıbaşı hafız i̇smail paşa burdurlu derviş mehmed paşa
...

Okuma Önerileri

Salih
2 yıl önce

Sâlih (Arapça: صالح), İslam dininde kutsal sayılan bir peygamberdir. Tevrat'ta Nuh oğlu Sam oğlu Arpakşad oğlu Şilah diye geçen Salih pe

Hacı Salih Efendi
3 yıl önce

Hacı Salih Efendi son devir din adamlarından. İsmi, Salih olup, babası Trabzon’un ileri gelenlerinden Hanecizade Hacı Şerif Efendidir. 1899 (H

Salih Paşa
3 yıl önce

Türk tarihinde birden fazla Salih Paşa bulunmaktadır. Bunlar;

Salih Paşa, 1855, Hulusi Salih Paşa, I. İbrahim, Nevesinli Salih Paşa, İstanbul, Şehremini, Pepe Salih Paşa, Anlam ayrım
Başdefterdar Salih Paşa
3 yıl önce

Nevesinli Salih Paşa (d. 1607, Nevesin, Bosna - ö.17 Eylül 1647, İstanbul) I.

Nevesinli Salih Paşa, 1645, 1647, 16 Eylül, 17 Aralık, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa
Salih Hacıoğlu
3 yıl önce

Salih Hacıoğlu, (1880, Trabzon - 1954, SSCB )

Salih Reis
3 yıl önce

Salih Reis ( .... - 1566) Biga'da doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Tunus'un fethinde ün kazanmış bir Osmanlı Amiralidir.Yıllardı

Sâlih
3 yıl önce

Sâlih (Arapça: صالح), İslam dininde kutsal sayılan bir peygamberdir. Tevrat'ta Nuh oğlu Sam oğlu Arpakşad oğlu Şilah diye geçen Salih pe

Salih Reis (Paşa)
3 yıl önce

Salih Reis (Paşa) büyük Osmanlı amirallerinden. Doğum târihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Çanakkale veya Edremit yakınlarındaki Kazdağ

Salih(a)
3 yıl önce

Arabacı Salih
4 yıl önce

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.