Gülseren Akalın

===Gülseren Akalın=== (Tarihçi, öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr.

}

Gülseren Akalın

(Tarihçi, öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr.)

Gülseren (Bıçak) Akalın, 22 Ağustos 1958 tarihinde Akhisar (Manisa)`da doğdu. İlköğrenimini Akhisar`da, ortaöğrenimini Tekirdağ`da tamamladı. 1976 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi [Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından çeşitli okullarda tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümüne okutman olarak atandı. Çukurova Üniversitesine bağlı çeşitli fakültelerde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okuturken Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde lisansüstü öğrenimini sürdürdü. 1990 yılında anılan enstitüde Milli Mücadele`de Adana Basını adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Türk Düşünce ve Siyasi Hayatında Ahmet Ağaoğlu başlıklı tezi ile de 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktorasını tamamlayarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktor unvanını aldı. 4 Ekim 1999 tarihinde Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevlerini 1999 - 2006 yılları arasında yürüttü. Yard. Doç. Dr. Gülseren Akalın, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığında Başkan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Yayınları

Kitapları 1. Milli Mücadele Döneminde Adana Basını, Türkoloji Araştırmaları yayını, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1998 2. Kurtuluş Savaşı ve Atatürkçülük Üzerine Yazılar, Konuşmalar, Türkoloji Araştırmaları yayını, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1999 3. Türk DüşüncÓ™ ve Siyasi HÓ™yatında Ó˜hmÓ™d Ağaoğlu, AZATAM Azerbaycan Atatürk Merkezi yayını, ÇevirÓ™ni vÓ™ nÓ™şrÓ™ hazırlayanı SamirÓ™ MÓ™mmÓ™dova, Bakü, 2004Makaleleri ve Bildirileri 1. "Kurtuluş Savaşında Adana Basını”, Adana Köprü Başı, Yapı Kredi yayını, s. 122-127, İstanbul, 2000 2. “Adananın Gazili Günleri”, Adana Köprü Başı, Yapı Kredi yayını, s. 136-141, İstanbul, 2000 3. “Musul Sorununun Ortaya Çıkışı”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, S. 615, s. 312-317, Mart 2003 4. “Bozkurt-Lotus Davası ve Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi, V. Uluslararası Atatürk Kongresi 8 - 12 Aralık 2003, Ankara; Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi (Bildiriler), C. II, s. 1555-1565, Ankara, 2005 5. “Modernity in Turkey and a modernist Ahmet Ağaoğlu”, 47th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, 31 Temmuz - 4 Ağustos 2004, Cambridge, England 6. “Dil Devriminin Yeni Adana Gazetesi`ndeki Yansımaları”, Türk Dil Kurumu, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20 - 26 Eylül 2004 Ankara; V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, s. 73-84, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 2004

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.