Etiket: Stereo

Radyo Umut

Radyo Umut, 15 Ağustos 1995'den beri yayınlarını sürdüren, Antalya'da ilkleri gerçekleştiren, yerel türkü istasyonudur.

SPDIF

S/PDIF ya da S/P-DIF, Sony/Philips Digital Interface Format- Sony/Philips Sayısal Arayüz Formatı (IEC 958 top II' IEC-60958'ın parçası). Ses aletleri arasında PCM stereo ses sinyallerini taşımak üzere geliştirilmiş alt düzey bir protokoldür.

kulak

Kulak (auris), işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdır. Başın iki yanında bulunan işitme ve denge organı. İki gözle görme derinlik hissini verdiği gibi, iki kulakla işitme seslerin yön tayininde önemlidir. Kulak, bir diz...

stereofonik ses

Stereo ses ya da kısaca stereo, insan işitme duyusunun doğasına uygun, hoş bir izlenim vermek amacıyla sesin, farklı yönlerde ve simetrik olarak yerleştirilerek iki veya daha fazla bağımsız ses kanalına bağlanmış monitörler yardımıyla tekrar üretilmesidir...

modülatör

Modülatör, taşıyıcı bir sinyali başka bir sinyalle modüle eden aygıttır. İletişim sistemlerinde kullanıldığı gibi RADARlarda da bulunur. Genelde taşıyıcı sinyalin frekansı radyo frekansları bandindadir. (RF) Modern alıcı ve vericilerde hem modülasyon hem...

DAT

DAT (Digital Audio Tape) Sony ve Philips tarafından geliştirilen dijital manyetik ses depolama ortamıdır. 1987 de piyasaya çıkmıştır.