Etiket: Sofya

Yasemin Hadivent

kayda değerlik

Sofya, Bulgaristan

bkz. [[Sofya]]

Yeni Işık

Yeni Işık (Hова Cветлина-Nova Svetlina), 1945-1969

Studentski Grad

Studentski Grad (``Öğrenci Şehri``), Sofya`da genel olarak öğrencilerin kaldığı bir semttir.

Muharrem Tahsin

Muharrem Tahsin (Muharrem Tahsinov) (Razgrad, 1929)

Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi

Kara Camii, Sofya’da 1528 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emri ile Mimar Sinan tarafından yapılan, 1903 yılında kiliseye çevrilen cami. Bulgaristan'da bügünkü kilise Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi olarak bililniyor.

Sveti Sedmochislenitsi Church

Kara Camii, Sofya’da 1528 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emri ile Mimar Sinan tarafından yapılan, 1903 yılında kiliseye çevrilen cami. Bulgaristan'da bügünkü kilise Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi olarak bililniyor.

Sveti Sadmoçilannitsi Kilisesi

Kara Camii, Sofya’da 1528 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emri ile Mimar Sinan tarafından yapılan, 1903 yılında kiliseye çevrilen cami. Bulgaristan'da bügünkü kilise Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi olarak bililniyor.

Stara Planina

Bulgaristan'ı kuzeybatıdan doğuya, ortasından bölen, 600 kilometre civarında bir dağdır. En yüksek yeri Botev'dir (2.376 m).

Stadium Lokomotiv

Stadium Lokomotiv, Bulgaristan`ın başkenti Sofya`da 1985 yılında çok amaçlı olarak inşa edilen bir stadyum.

Sredna Gora

Orta Dağ ya da Sredna Dağları (Bulgarca: Средна гора, Sredna Gora) Bulgaristan'da kesintili dağ sırası.

Sofya Üniversitesi

Sofya Üniversitesi, (Bg:Софийски университет „Св. Климент Охридски“ St. Clement of Ohrid University of Sofia - Ohri`nin Merhametli Azizi Üniversitesi-Sofya) 1 Ekim 1888`de Sofya`da kurulan Bulgaristan`ın en eski ve en...

Rûmeli Eyâleti

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.

Rûmeli Beylerbeyliği

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.