Etiket: Osmanlılar

Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı

Çanakkale Boğazı`nın özellikle denizden yapılacak saldırılara karşı savunulması için kurulmuştur. Çanakkale Müstahkem Mevkii birinci sınıf müstahkem mevkii olmasının yanı sıra, buranın komutanı "kolordu komutanı" yetkisindedir. Müstahkem Mevkii...

Turnadağ Savaşı

Turnadağ

Turnadağ Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebe. Çaldıran Savaşı'ndan sonra I.

Prizreni

Prizren (Arnavutça: Prizren; Boşnakça: Prizren; Sırpça: Prizren / Призрен), Kosova'nın güneybatısında bir şehir ve belediye merkezi. De facto olarak Kosova Cumhuriyeti’nin Prizren ilinde; de jure olarak Sırbistan Cumhuriyeti’ne bağlı Kosova-Metohiya Özerk...

Namazgâh (ibadet yeri)

Namazgâh, Açık havada namaz kılmak için düzenlenmiş ibadet mekanı.

Namazgah (ibadet yeri)

Namazgâh, Açık havada namaz kılmak için düzenlenmiş ibadet mekanı. İslamiyetin ilk dönemlerinde cuma ve bayram namazlarının topluca kılınabilmesi için oluşturulan açık alanlara musalla denirdi.

Lek Dukagjin

Lekë Dukagjini (doğumu 1410 Velekincë-Gjilan; ölümü 1481 Raguza)

Gelibolu'nun Fethi

Gelibolu'nun Fethi için Osmanlılar ve Bizanslılar arasında yapılan savaş hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadece iki ordunun karşılaştığı ardından Osmanlı askerlerinin üstünlüğü ile savaşın bittiği ve Osmanlılar'ın Rumeli'ye geçtiği bilinmektedir.

Ballsha

Ballsha`lar 14.yüzyılda Arnavutluk`un kuzeyinde ve Karadağ`da (o zamanki adıyla Zeta`da) hüküm sürmüş olan bir hanedan.

Arberesh

Arbëresh, Güney İtalya ve Sicilya'da yerleşmiş bulunan Arnavut azınlıktır. Sözcük eski Arnavutçadan gelir ve aslında sadece Arnavut anlamına gelmektedir.

Atabeylikler

Atabeg veya Atabey Selçuklu Devleti'nde şehzadeleri eğitip yetiştiren ve zamanla devlet kuran yüksek rütbeli memurlara verilen unvandır. Unvan ilk defa Selçuklularda kullanıldı, fakat daha önceki Türk-İslam devletlerinde de bu vazifeyi gören memurlar vard...

Atabeg

Atabeg veya Atabey Selçuklu Devleti`nde şehzadeleri eğitip yetiştiren ve zamanla devlet kuran yüksek rütbeli memurlara verilen ünvandır. Ünvan ilk defa Selçuklularda kullanıldı, fakat daha önceki Türk-İslam devletlerinde de bu vazifeyi gören memurlar vard...

Asaf alevileri

Asaf alevileri Türkiye topraklarının güneydoğu, özellikle Malatya bölgesinde yaşayan Türkmenlerdir. Asafların Osmanlı topraklarını koruyan askerler olduğu bilinir.

Arbëresh

Arbëresh, Güney İtalya ve Sicilya'da yerleşmiş bulunan Arnavut azınlıktır. Sözcük eski Arnavutçadan gelir ve aslında sadece Arnavut anlamına gelmektedir.

Akarca Köprüsü

AKARCA KÖPRÜSÜ