Etiket: Orhan Bey

Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi

Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi, Bursa`nın Cumalıkızık köyünde yer alan, köyün geçmişine ait eşyaların sergilendiği bir müzedir. 1992 yılında hizmete girmiştir.

Çimpe Kalesi

Çimpe Kalesi, 1356 yılında<sup>1</sup>, Orhan Bey döneminde alınmıştır. Çoğu tarihçiler ve tarih kaynaklarında, Orhan Bey`in oğlu Süleyman Paşa`nın Edirne`yi kuşatan Bulgar ve Sırp kuvvetlerini bozarak Bizans`a yardım etmesi sonucunda kalenin...

Taptuk Emre

Taptuk Emre, Horasanlıdır. Cengiz baskısı sıralarından Anadolu`ya gelmiştir. 1210- 1215 yıllarında doğduğu sanılmaktadır. Ünlü Yunus Emre`nin mürşididir.

Maltepe (Palekanon) Savaşı

Maltepe Savaşı Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik`i kuşatmaları sebebiyle 1329 tarihinde Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan savaş

Cumalıkızık Etnografya Müzesi

Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi, Bursa'nın Cumalıkızık köyünde yer alan, köyün geçmişine ait eşyaların sergilendiği bir müzedir. 1992 yılında hizmete girmiştir.

Alibeyköy, Eyüp

Alibeyköy, İstanbul'un Eyüp ilçesi sınırları içindeki bir semttir.

Alibeyköy

Alibeyköy, İstanbul'un Eyüp ilçesi sınırları içindeki bir semttir.

Abdal Musa

Abdal Musa, Hacı Bektaş'ın önde gelen ardıllarındandır (Alevilikte: halifelerinden). Söylenceler O'nu Anadolu'nun gözcüsü olarak gösterirler. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan “ayakçı postu” O'nundur ve “Abdal Musa Postu” olarak adlandır...

Osmanlı Beyliği

Kösedağ Savaşı'ndan sonra (1243) Anadolu, giderek artan ölçülerle Moğol egemenliğine girmeye başladı. 13.yy. sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti tümüyle tarih sahnesinden silindi; Anadolu'nun doğu ve orta kesimleri doğrudan İlhanlı İmparatorluğu'na bağlan...

tağşiş

Osmanlı imparatorluğunda 19.yy.a kadar madeni para, sikke kullanılıyordu. Temel para birimi akçe idi. Mangır veya pul denilen bakır paralar günlük alışverişte geçerliydi. Akçe, gümüştendi.

medrese

Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medrese kelimesi Arapça ders (درس) kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere müderris, onların yardımcılarına muid, okuyanlara danışmend, so...