Etiket: Mustafa Kemal Atatürk

Milli Ahlak

Milli Ahlak, bir toplulukta yaşayan fertlerin ve grupların hayatını düzene koyan yaygın, genel davranış kurallarıdır. Milli terbiye milli ahlakı oluşturmak ve kazandırmak için yapılan milli eğitim ve öğretim faaliyetleri demektir.

Lozan Barış Antlaşması maddeleri

Lozan Barış Antlaşmasının tüm maddeleri

Türkiye'nin uluslararası politikaları ve ilişkileri

Türkiye`nin uluslararası politikaları ve ilişkileri

Osmanlı Devleti'nin yıkılışı

21 Haziran 1913''te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa''nin öldürülmesi ile, İttihat ve Terakki Fırkası, hükûmetin idaresini tamamen ellerine geçirdi. Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa, Osmanli Devleti''nin iç ve dis politikasini belirlemede en etkili nazirla...

İsmet Zeki Eyüboğlu

İsmet Zeki Eyüboğlu, (d. 1925 Maçka, Trabzon Türkiye), Türk yazar.

Yeni atatürkçülük anlayışı

Mustafa Kemal Atatürk (d. 19 Mayıs 1881, Selânik – ö.

Türk Ulusu

Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişidir. Yürürlükteki 1982 tarihli Anayasa'nın 66. maddesine göre, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." tanımı yapılmıştır.

Said Nursî hakkındaki tartışmalar

Said Nursî hakkında, hayatı, davranış ve eserlerinden yola çıkılarak birçok mesele ortaya atılmış ve tartışılmıştır.

Lagkadas

Langaza (Yunanca: Lagkadas (Λαγκαδάς)), Yunanistan'ın Selanik şehrine bağlı bir yerleşim yeridir. Nüfusu 16,836'dır (2001).

Honacan

Katkılarım

Harun Özdemir

Harun Özdemir, Elazığ doğumlu, İlahiyat ve Kamu Yönetim uzmanı.

Hakimiyeti Milliye

``Hakimiyeti Milliye`` ilk olarak 10 Ocak 1920`de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara`da yayımlanmış bir gazetedir.