Etiket: Mono

CSharp

→ Bu maddenin özgün adı C# programlama dili olup, MediaWiki'ye özgü teknik nedenlerle C Sharp olarak yazılmıştır. C# Programlama Dili (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft'un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dilidir.

modülatör

Modülatör, taşıyıcı bir sinyali başka bir sinyalle modüle eden aygıttır. İletişim sistemlerinde kullanıldığı gibi RADARlarda da bulunur. Genelde taşıyıcı sinyalin frekansı radyo frekansları bandindadir. (RF) Modern alıcı ve vericilerde hem modülasyon hem...

C sharp

→ Bu maddenin özgün adı C# programlama dili olup, MediaWiki'ye özgü teknik nedenlerle C Sharp olarak yazılmıştır. C# Programlama Dili (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft'un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dilidir.