Etiket: Kutsal metin

Köktendinci Terör

Köktendincilik (radikal dincilik, dinî fundamentalizm) (İngilizce: fundamentalism, Fransızca: fondamentalisme), genellikle dinî esaslı asli kaidelere geri dönme talebiyle kendini belli eden ve bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olan diğer görüşlere karşı...

Kökten Dinci Terör

Kökten dinci terör yaptığı yıkıcı eylemlerinin sebebini bir dine dayayan terör türüne verilen addır.

Demonoloji

Demonoloji, cin ve iblisleri sistematik olarak inceleyen çalışma dalı. Genelde dinlerin kutsal metinlerinin yorumlanmasını içerir ve teoloji yani dinbilimin bir dalıdır.

Kutsal kitap

Kutsal Kitap terimi Türkçe'de, biri genel diğeri olmak üzere iki farklı anlamda kullanılır.