Etiket: Kuğu

Truva Savaşlarına

Troya Savaşı

Yunan mitolojisinde, Truva'lı Paris'in Sparta Kralı Menelaus (Menelaos)'un karısı Helen'i kaçırması sonucunda Yunanlıların (Akaların) Anadolu'daki Truva kentine saldırmasını konu alan savaştır. Savaş, Yunan mitolojisi ve edebiyatında çok önemli bir yere s...

Troya Savaşları

Les Fleurs du mal

Kuğu Gölü Balesi

Kuğu Gölü Balesi

Kazsılar

Kazsılar (Latince: Anseriformes), kuşlar sınıfına ait, ördekler, kazlar ve kuğuları kapsayan bir takımdır. Takım, yaşayan 3 familya ve yaklaşık 150 tür içerir.

Kötülük Çiçekleri

``Kötülük Çiçekleri`` (Orjinal adı:Les Fleurs du mal; tam tercümesi: "Şeytan`ın Çiçekleri") Fransız şiirinde önemli bir yeri vardır. Charles Baudelaire tarafından yazılmıştır. İlk olarak 1857`de Fransa`da yayımlanmıştır.

Kemankeşlik

Kemankeşlik; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur.

kaz

Kaz Yaşadığı yerler: Yeryüzünün hemen hemen bütün sulak bölgelerinde. Özellikleri: Kuğudan küçük, ördekten büyük, perde ayaklı, yassı gagalı, çoğu otçul kuşlar. Ömrü: 20-30 yıl. Çeşitleri: Yaban kazı, Kanada kazı, büyük kar kazı, küçük kar kazı

leda

Leda, Yunan mitolojisine göre Zeus'un eşlerinden biri. Zeus kuğu şeklinde görünüp Isparta Kralı Tyndareos'un eşi Leda isimli güzel kızla birlikte olmuştur.

Anseriformes

Kazsılar (Latince: Anseriformes), kuşlar sınıfına ait, ördekler, kazlar ve kuğuları kapsayan bir takımdır. Takım, yaşayan 3 familya ve yaklaşık 150 tür içerir.