Etiket: Kanser

Uluslararası Kanser Savaş Örgütü

Union Internationale Contre le Cancer (UICC, Türkçe: Uluslararası Kanser Savaş Örgütü).

Mitotik sarılma

Mitotik krosover, mitoz bölünme sırasında bazı somatik hücre çeşitlerinde nadir olarak görülen ve genetik çeşitliliği sağlayan DNA parça değişimidir.

Mitotik crosssing over

Mitotik krosover, mitoz bölünme sırasında bazı somatik hücre çeşitlerinde nadir olarak görülen ve genetik çeşitliliği sağlayan DNA parça değişimidir.

Leuxemia

Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Yüksek sayıdaki olgunlaşmamış ve malign hücrelerin normal ilik hücrelerinin yerini alması ile iliklerde hasar meydana gelir.

Kromofobi

Kromofobi sözcüğü, histolojik yapıların, boyayı gerçekten almamaları ve böylece mikroskop altında soluk olarak görünmeleri için kullanılır, "phobia" (korku) ve "chrome" (renk) sözcüklerinden türetilmiştir.

Alan Fersht

Sir Alan Roy Fersht FIC FRS (d. 21 Nisan 1943) İngiliz kimyacı.

Adam Wishart

Adam Wishart, Londra`da yaşayan, 1972 doğumlu, yazar, TV prodüktörü ve metin yazarı.

Şuayib Yalçın

Prof Doktor Şuayib Yalçın, Türk tıbbi onkologdur.

Zbtb7

Zbtb7, original ismi ile Pokemon, kanser için ana anahtar görevi görebildigi düşünülen bir gendir.

Tiroid bezi hastalıkları

Tiroit bezi, tiroit ya da kalkan bezi, yutağın altında, boynun ön ve yanlarını saran çok damarlı iç salgı bezi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC - The International Agency for Research on Cancer), Dünya Sağlık Örgütü`ne (WHO) bağlı bir kuruluştur. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışma yapan uluslararası bir örgüttür.