Etiket: ICD-10

Ventriküler septal defekt

Ventriküler septal defekt (kusur) ya da kısaca VSD (İng.: Ventricular septal defect), kalbin sağ ve sol karıncıklarını ayıran ventriküler septumun üzerinde delik bulunması durumuna verilen isimdir. Sol karıncık temiz kanın kalpten vücuda gönderilmek üzere...

Hemoroitler

Basur veya hemoroid, anal kanalda dışkı kontrolüne yardımcı olan vasküler yapılardır. Bunlar şiştiği veya iltihaplandığı zaman patolojik hale veya hemoroid memesi haline gelir.

Fasiyal palsi

Yüz felci, ya da fasiyal palsi, yüz kaslarını etkileyen ve çok hızlı bir şekilde gelişen bir felç durumudur. Yüz hareketlerini sağlamak amacıyla beyinden gelen komutları kaslara ileten yüz sinirindeki sorunlar bu hastalığa neden olmaktadır.

Dudak damak yarığı

Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Türkçe'de, halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinir.

Dudak-damak yarığı

Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Türkçe'de, halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinir.

Bell's palsi

Yüz felci, ya da fasiyal palsi, yüz kaslarını etkileyen ve çok hızlı bir şekilde gelişen bir felç durumudur. Yüz hareketlerini sağlamak amacıyla beyinden gelen komutları kaslara ileten yüz sinirindeki sorunlar bu hastalığa neden olmaktadır.

Atriyal septal defekt

Atriyal septal defekt (kusur) ya da kısaca ASD (İng.: Atrial septal defect), kalbin sağ ve sol kulakçıklarını ayıran atriyal septumun üzerinde bir delik bulunması durumuna verilen isimdir. Sol kulakçık temiz kanın kalpte toplandığı odacık iken sağ kulakçı...

Anoreksiya

Anoreksi, kelime olarak iştahsızlık anlamına gelmektedir. Kısa dönemli ya da kronik olabilir.

Merdümgirizlik

Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması

Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması, uluslararası düzeyde İngilizce olarak International Classification of Diseases ya da kısaca ICD olarak kullanılan tanımlamanın dilimizdeki karşılığıdır. Aslında "Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması" tanımı da bir...

Blumia Nevroza

Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler.

Blumia

Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler.

Şistozomiyaz

Şistozomiyaz, şistozomiazis veya bilharyaz olarak adlandırılan, insanlarda görülen, ``Schistosoma`` cinsinden parazitlerin enfestasyonudur (istilasıdır). ``Bilharyaz`` (veya ``bilharzya``, ``bilharzyoz``) ismi 1851`de ilk (üriner) şistozomiyazı tanımlayan...

Şistozomiazis