Etiket: Euripides

Dirce

Dirce (Eski Yunanca; Δίρκη, (Dirke şeklinde okunur), modern Yunanca telafuzu Dirki şeklindedir ve "çift" ya da "yarık" anlamına gelir) Yunan mitolojisinde Lycus'un karısı ve Zeus tarafından hamile bırakılan Antiope'nin teyzesidir. Utanç içindeki Antiope S...

Açıkça tiyatro

Açıkça Tiyatro Topluluğu İstanbul'da kurulu olan bir özel tiyatrodur. 1993 yılında AÇOK (Anadolu Çocuk Oyunları Kolu) ekolünden gelen, Sertaç Ayvaz ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.

Açıkça Tiyatro Topluluğu

Açıkça Tiyatro Topluluğu İstanbul'da kurulu olan bir özel tiyatrodur. 1993 yılında AÇOK (Anadolu Çocuk Oyunları Kolu) ekolünden gelen, Sertaç Ayvaz ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.

Andromahi

Andromahi, Andromacue (Yunanca: Ἀνδρομάχη), Thebae Campus (Kilikya'nın Tebai bölgesi)'nun prensesi Eetion’un kızı, Hektor’un karısı. Truva savaşı sırasında babası, kardeşleri ve kocası Aşil tarafından öldürülmüştü.

Türkiye Tiyatrosu Tarihi

Tiyatro tarihi

== Akımlar ==*Klasikçi Tiyatro*Romantik(Coşumcu) Tiyatro*Doğalcı(Naturalist)Tiyatro*Simgeci Tiyatro*Dışavurumcu (expresyonist) TiyatroGerçekçi Tiyatro** Eleştirel Gerçekçi Tiyatro** Toplumcu Gerçekçi TiyatroEpik TiyatroUyumsuz TiyatroEzilenlerin Tiyatrosu...

Retorik (Aristoteles)

Retorik ve Poetika`nın, birbirine koşut çizgilerde ilerleyen ya da birbirini tamamlayan yapıtlar olduğu pek düşünülemez. Ele alındıkları düşünce tarzına bağlı olarak, karşılıklı ilişkiler içinde olabilirler de, olmayabilirler de. Aristoteles, kendisinden...

Armavir

Armavir (Ermenice"Ô±Ö€Õ´Õ¡Õ¾Õ«Ö€" Sovyetler Birliği yönetimi esnasında Oktemberyan) Ermenistan`ın orta bölgesinde yer alan, 45,100 nüfuslu bir şehri, Armavir İdari Bölgesi`nin merkezi.

Andromake

Andromahi, Andromacue (Yunanca: Ἀνδρομάχη), Thebae Campus (Kilikya'nın Tebai bölgesi)'nun prensesi Eetion’un kızı, Hektor’un karısı. Truva savaşı sırasında babası, kardeşleri ve kocası Aşil tarafından öldürülmüştü.

Aristofanes

Aristofanes ya da Aristophanes (İÖ 448-380), Eski Yunan komedisinin en büyük yazarıdır. Yaşadığı dönemin güncel konularına değinen komedileri günümüzde de sahnelenmektedir.

Aiskhylos

Aiskhylos (Yunanca : Αἰσχύλος) (d. M.Ö. 525 - ö. M.Ö. 456) ; Antik Yunan'da bir yazardır. Sophocles ve Euripides ile beraber; yazıları tamamen kaybolmayan en eski 3 trajedya yazarlarından biridir.

Andromakhe

Hektor’un karısı ve Eetion’un kızıydı. Yedi kardeşi, babası ve annesinin ölümüne tanık olduktan sonra kocasınıda bir savaşta kaybetti. Yunanlılara esir düşerek Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un megresi oldu.

Elektra

Elektra, Yunan mitolojisinde, Agamemnon ile Klytaimestra`nın kızıdır. Babaları öldürüldüğünde, kardeşi Orestes`i uzaklaştırarak yaşamını kurtarır. Orestes döndüğünde, annesiyle sevgilisinin öldürülmesinde ona yardım eder, daha sonra Orestes`in arkadaşı Py...

Aristophanes

Aristofanes (Aristophanes), MÖ 456 - MÖ 386 yılları arasında yaşamış bir komedya yazarıdır. Eski komedyanın en büyük yazarı olarak nitelendirilen Aristofanes, Aegina’da doğdu.