Etiket: Etik

Hotkamlık

Egoizm genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir.

Guerrilla marketing

Gerilla pazarlama, alışılmışın dışında taktiklerle ve beklenmeyen yerlerde, beklenmeyen zamanlarda yürütülen pazarlama kampanyalarına verilen isimdir. Aynı zamanda Jay Conrad Levinson tarafından 1984 yılında yazılan bir pazarlama kitabının adıdır.

Gerilla pazarlama

Gerilla pazarlama, alışılmışın dışında taktiklerle ve beklenmeyen yerlerde, beklenmeyen zamanlarda yürütülen pazarlama kampanyalarına verilen isimdir. Aynı zamanda Jay Conrad Levinson tarafından 1984 yılında yazılan bir pazarlama kitabının adıdır.

Etik (anlam ayrım)

*Etik, veya ``törebilim``, ``ahlâkbilim``; bir felsefe alt dalı, temelde ahlâki olgu ve önermelerle ilgilenir.

Bağlamcılık

bağlamcılık, bir eylemin, sözün, ifadenin içinde oluştuğu bağlamı vurgulayan ve bu eylem, söz ve ifadelerin yalnızca ilgili bağlam yoluyla anlaşılabileceğini savunan bir dizi görüştür. Bağlamcı görüşler, felsefi olarak birbirine zıt kavramların ("P anlamı...

Töre bilimi

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir.

Tractacus Logico-Philosophicus

Tractatus Logico-Philosophicus. Ludwig Wittgenstein'ın hayatı boyunca yayımladığı tek eseridir.

R.U.R

R.U.R. (Rosumovi Umělí Roboti), Rossum'un akıllı robotları anlamına gelir.

Prens (Kitap)

Prens (İtalyanca özgün adı Il Principe), Floransalı yazar Niccolo Machiavelli tarafından yazılmış politika hakkında bilimsel bir incelemedir. Asıl adı "De Principatibus" (Prenslikler Hakkında) olup 1513 yılında yazılmasına rağmen 1532'ye kadar, yani Machi...

Personal identity

Kişisel kimlik, herhangi bir bireyin hangi koşullar ve durumlar dahilinde bir ‘kişi’ sayılabileceğini, 'kişi kimliğine' sahip olabileceğini konu alan felsefî meseledir. Kökeni çok eskiye dayanan bu ontolojik mesele, biyoloji ve psikoloji gibi çeşitli bili...

Paradokslar listesi

Burada Vikipedi'de bulunan paradoksların bir listesini bulacaksınız.

Meslekler

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır. Genellikle her meslek o mesleğin değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar açısın...

Liberal Düşünce Topluluğu

Liberal Düşünce Topluluğu , 26 Aralık 1992`de Ankara`da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. Liberal felsefeyi Türkiye`de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amaçlı faaliyetler düzenler.

Ldt

Liberal Düşünce Topluluğu , 26 Aralık 1992'de Ankara'da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. Liberal felsefeyi Türkiye'de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amaçlı faaliyetler düzenler.