Etiket: Ateist

Richard M. Stallman

Arnavutluk'ta din

1912 `de Osmanlı Devleti`nden ayrılıp, bağımsız oluşundan bu yana geçen 94 yılda, Arnavutluk`ta dini kimlik sınıflandırması yapılmamaktadır. 1944 - 1991 arasındaki 46 yıllık komünist Enver Hoxha (Hoca) rejimi döneminde Arnavutluk dünyanın ilk ve tek ateis...

Paul Di'Anno

Paul Di`anno (d. 17 Mayıs 1958, Chingford, Essex) Iron Maiden grubunun 1978 ile 1981 yılları arasında vokalistliğini yapmıştır. Asıl adı Paul Andrews`dur. Annesinin yaptığı iki evlilikten olan on çocuğun en büyüğüdür. Di`Anno ölen babasının adıdır.

Türk Yurtları

Türk Yurtları; 1990-1993 yılları arasında Ankara`da yayımlanmış olan bilim, kültür ve siyaset dergisidir. Dergi üç ayda bir yayımlanmıştır.<br />

Töre bilimi

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir.

Turan Dursun

Turan Dursun (1934 - 4 Eylül 1990), yazar, düşünür, imam, müftü.== Hayatı ==Turan Dursun, 1934`te Sivas`ın Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde dünyaya gelir. Dursun ailesinin 8 çocuğundan biridir.

Punk İdeolojisi

Punk ideolojisi, Punk Kültürü ile ilişkili olarak ortaya çıkan siyasi görüşler bütünüdür.

Christian Lorenz

Christian Lorenz, 6 Kasım 1966 tarihinde Berlin`de dünyaya geldi. Rammstein adlı rock grubunun klavyecisi olarak tanınır. Lakabı olan Flake ismiyle bilinir.

Belcika

Belçika, resmî adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne üye ve birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır.

Ateistik

Ateizm; tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır. Ateistler; bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme var olan bir...

Ahlâk felsefesi

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir.

Ruslar

Rus, genellikle Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir. Dünya çapında yaklaşık 136 milyon kişi civarında bir nufüsa sahiptirler.

Sekülerlik

Sekülerizm veya sekülarizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket. TDK, sekülerizm kavramına karşılık olarak dünyacılık sözcüğünü önermiştir.

Sekülarizm

Sekülerizm veya sekülarizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket. TDK, sekülerizm kavramına karşılık olarak dünyacılık sözcüğünü önermiştir.

Sekülerizm

Sekülarizm, sekülerlik, dünyacılık veya sekülerizm (zaman zaman sekülârizm) Latince'de "nesil", "periyod" (zaman dilimi) anlamına gelen zamanla Hristiyan Latincesi'nde "dünya" anlamında kullanılmaya başlanan sæculum’dan[1] türemiştir.