Etiket: Arnavutça

Arnavutluk Katolik Kilisesi

Arnavutluk Katolik Kilisesi, Papa`nın ruhanî önderliğindeki ve Vatikan merkezli ekumenik Dünya Katolik Kilisesi`nin en eski alt bölümlerinden birisidir.

Arnavutluk'ta din

1912 `de Osmanlı Devleti`nden ayrılıp, bağımsız oluşundan bu yana geçen 94 yılda, Arnavutluk`ta dini kimlik sınıflandırması yapılmamaktadır. 1944 - 1991 arasındaki 46 yıllık komünist Enver Hoxha (Hoca) rejimi döneminde Arnavutluk dünyanın ilk ve tek ateis...

Arnavut Ortodoks Kilisesi

Bağımsız Arnavutluk Ortodoks Kilisesi (Kisha Orthodokse Autokefale e Shqiperise) Başpiskoposluğu idaresi Tiran, Durres bölgeleriyle beraber, genelde ülkenin güney bölgesini kapsar. Ayin dili Arnavutçadır. Ortodoks cemaat yaklaşık yarım milyon üyeye sahipt...

Arberesh

Arbëresh, Güney İtalya ve Sicilya'da yerleşmiş bulunan Arnavut azınlıktır. Sözcük eski Arnavutçadan gelir ve aslında sadece Arnavut anlamına gelmektedir.

Arnavutça dili

Arnavutça (gjuha shqipe, gûha şkîpe veya cuha şçipe), Arnavutların konuştuğu dil. Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bir dildir.

Arbëresh

Arbëresh, Güney İtalya ve Sicilya'da yerleşmiş bulunan Arnavut azınlıktır. Sözcük eski Arnavutçadan gelir ve aslında sadece Arnavut anlamına gelmektedir.

Arap yazısı

Arap alfabesi, Osmanlı İmparatorluğu dahil, İslam dininin yayıldığı coğrafyada büyük ölçüde benimsenmiş, Latin alfabesinden sonra dünyada yazı dili olarak en çok kullanılan yazı sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti 1928 yılında Latin alfabesiyle yazı s...

Arap Abecesi

Arap alfabesi, Osmanlı İmparatorluğu dahil, İslam dininin yayıldığı coğrafyada büyük ölçüde benimsenmiş, Latin alfabesinden sonra dünyada yazı dili olarak en çok kullanılan yazı sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti 1928 yılında Latin alfabesiyle yazı s...

İşkodra Gölü

Göl

İşkodra, Arnavutluk

İyonya Denizi

Yunan Denizi

Vlorë, Arnavutluk