Etiket: Antropoloji

Büyük insansılar

İnsangiller veya Büyük insansı maymunlar (Hominidae), maymunlar takımının insansılar (Hominoidea) üst familyasına dahil bir familyadır.

Bilgi yönetim kuramı

Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkiden doğan her türlü üründür.

Annales Okulu

Annales Okulu, akademik Fransız dergisi ``Annales d`histoire í©conomique et sociale*`` de dile getirilen tarih yazıcılığı ekolüdür

Sözlü tarih

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin g...

Roman (halk)

Roman halklar Hint-Avrupa dil ailesine bağlı, genellikle Latince kökenli, dilleri konuşan halklara denmektedir. Günümüzde İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar ve Rumenler bu gruptan sayılmaktadır.

Leo Kofler

Leo Kofler (1907-1995) Alman düşünür. Savaş sonrası Almanya`da politik bilimci Wolfgang Abendroth ve Frankfurt Okulu kuramcılarından Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno ile eş değer düzeyde tanınan marksist bir düşünürdür. Ancak, çalışmalarının neredeyse...

John Lewis

John Lewis (1 Şubat, 1889 - 12 Şubat, 1976) İngiliz Marksist düşünür ve felsefe, antropoloji, ve din hakkında çok sayıda kitabın yazarı.

ISCTE

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Portekiz`in başkenti Lizbon`da bulunan özel statüye sahip bir devlet üniversitesidir.

DTCF

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (A.Ü.D.T.C.F.) , Atatürk'ün adını koyduğu ve özel bir görev yüklediği bir bilim merkezidir. Mustafa Kemal Atatürk, fakültenin kurulmasını önerirken, çağdaş Türkiye'nin yapacağı atılımla hem ulusal bilinc...