Etiket: Antik çağ

Kaos kuramı

Kaos teorisi veya Kaos kuramı, Kargaşa kuramı, sayısal bilgisayarların ve onların çıktılarını çok kolay görülebilir hâle getiren ekranların ortaya çıkmasıyla gelişti ve son on yıl içinde popülerlik kazandı.

Eytişimselcilik

Diyalektik kavramı, başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmektedir. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir, diyalektik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı olar...

Etik (felsefe)

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir.

Arnavutluk Katolik Kilisesi

Arnavutluk Katolik Kilisesi, Papa`nın ruhanî önderliğindeki ve Vatikan merkezli ekumenik Dünya Katolik Kilisesi`nin en eski alt bölümlerinden birisidir.

Aenesidemos

Aenesidemos Pyrrhon kuşkuculuğunu savunan Antik Çağ Yunan filozofu.

Apelles

(ü. İÖ 4. yy), Erken Helenistik dönemde yaşamış Yunanlı ressam.

Antiokheia

Antakya (Arapça: انطاكيّة, Anṭākye; Yunanca: Ἀντιόχεια, Antiohia), Türkiye'nin Hatay ilinin bir ilçesi.

İustinianos

I. Justinianos (Latince:Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus) , (Grekce: Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός Flábios Pétros Sabbátios Ioustinianos), (Türkçe: Jüstinyen olarak da bilinir) (d. yak 482, Tauresium (modern Gradište, Makedonya) - ö.

Yoros Kalesi

Yoros kalesi İstanbul'da Anadolukavağı sırtlarındaki Doğu Roma döneminden kalma kaledir. İmparatorluk zayıf düştükten sonra Cenevizlilerin eline geçmiş ve uzun süre onların elinde kalmıştır; bu yüzden bir Ceneviz kalesi olduğu inancı doğmuştur.

Yeni Kronoloji (Fomenko)

Yeni Kronoloji Anatoliy Timofeeviç Fomenko`nun kronolojiyi yeniden yazdığı kitabının adı. Yazara göre, günümüzde kabul gören kronoloji tamamiyle hatalı ve yanlış düzenlenmiştir. Fomenko`nun bu çalışmasının ilham kaynağı, şair, bilim adamı ve devrimci Niko...

Transmigrasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

Sankhuniathon

Sankhuniathon (İÖ 14/13. yy?), Antik Çağ`da yaşamış Fenikeli yazar. Hakkındaki tek bilgi kaynağı, ``Phonikika`` adlı yapıtını özgn metninden çevirdiğini iddia eden Babyloslu Philon`un (İS 100) yapıtlarıdır. Philon`un iddiasının doğruluğu tartışma konusu o...

Merkez, Sinop

Kadim Mısır

Iustinianos 1