Etiket: Ansiklopedi

Sessiz Ev: Bölümler

Orhan Pamuk`un Sessiz Ev romanı, toplam 32 bölümden oluşur. Aşağıda bu bölümler, kısaca ele alınacaktır.

Sessiz Ev: Karakterler

``Sessiz Ev``<nowiki>`</nowiki>in karakterleri, üç ana başlık altında ele alınabilir: Anlatıcılar, Öteki Birincil Karakterler, İkincil Karakterler.

VP:PL

VP:Mİ

Meydan Larousse: Büyük Lugat ve Ansiklopedi

Meydan Larousse: Büyük Lugat ve Ansiklopedi 1969-1973 arasında 12 cilt halinde yayımlanan Türk ansiklopedisi. Yayıncılar Safa Kılıçlıoğlu, Nezihe Araz, Hakkı Devrim'dir.

VP:ŞAB

VP:UE

A’vez

Anlaşılması güç şiir.

Şelte

Sözlük Anlamları

İzlem oyunları

Strateji veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.

Çuka

Sözlüğe taşı

Yurtluk arazi

Gelirleri sınırları korumak amacıyla ,Türkmen boylarına verilen sınır arazileridir.

Yapay seleksiyon

sözlüğe taşı