Etiket: Adalet

Büyücü (Tarot kartı)

Büyücü 78 kartlık Tarot destesinin 22 kartlık "Arkana Majör" adlı grubundan bir karttır.

Bundesministerium der Justiz

Federal Almanya Adalet Bakanlığı (Almanca: Bundesministerium der Justiz), Almanya'da federal hükûmet bünyesinde bakanlık. Kuruluş tarihi, Alman İmparatorluğu hükûmetine bağlı adalet biriminin temelinin atıldığı 1 Ocak 1877 olarak kabul edilir.

Şeref Görkey

Şeref Görkey, (d. 1913 İstanbul, ö. 10 Kasım 2004) Beşiktaş`ın unutulmaz futbolcularından, teknik direktör.

İşyeri kabadayılığı

İş yerinde şiddet, işçi veya işveren tarafından yol açılan, organizasyon ve çalışanlar için bir tehdit ögesine dönüşen, şiddet ve zorbalık içeren davranışların tümüdür. Çalışanların istismar edildiği, tehdit veya taciz edildiği, sağlıklarının ve güvenlikl...

İş yerinde şiddet

İş yerinde şiddet, işçi veya işveren tarafından yol açılan, organizasyon ve çalışanlar için bir tehdit ögesine dönüşen, şiddet ve zorbalık içeren davranışların tümüdür.Çalışanların istismar edildiği, tehdit veya taciz edildiği, sağlıklarının ve güvenlikle...

İslâmî

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: الإِسْلاَم / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir. İslam, peygamberi Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda yayılmaya başlamıştır.

İslâmiyet

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: الإِسْلاَم / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir. İslam, peygamberi Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda yayılmaya başlamıştır.

İslamî

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: الإِسْلاَم / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir. İslam, peygamberi Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda yayılmaya başlamıştır.

Yaşamın anlamı

Felsefi bir soru olan "Hayatın anlamı nedir?", farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve "anlam" sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: "Hayatın kökeni nedir?" , "Evrenin ve yaşamın doğası nedir?", "Hayatı değer...

Varoluşun amacı

Felsefi bir soru olan "Hayatın anlamı nedir?", farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve "anlam" sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: "Hayatın kökeni nedir?" , "Evrenin ve yaşamın doğası nedir?", "Hayatı değer...

Töre bilimi

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir.

Samed Behrengi

Samed Behrengi, İranlı öğretmen, çocuk hikayeleri ve halk masalları yazarı ve derleyicisi. (1939-1968) Güney Azerbaycan`ın Tebriz kentinde doğdu.

Sabit İnce

Sabit İnce Kayserili şair, yazar ve gazetecidir.

Mütezile

Mu'tezile (Arapça: المعتزلة), İslam dininde bir itikadi mezhep. Mu'tezile, kelime olarak (i'tezele sözcüğünden türeyerek) "ayrılanlar, uzaklaşanlar, bir tarafa çekilenler" anlamına gelir.