Etiket: 1919

Nat "King" Cole

Müzisyen

Şişli (semt), Şişli

Şahin, İskeçe

kaynaksız

İÜ SBF

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı, 1979'da eğitim vermeye başlayan fakülte. İlk adı "Siyasal Bilimler Fakültesi"dir.

İstanbul Siyasal

İstanbul SBF

Çöl Yavrusu (film)

Film