Etiket: 1877

Şahin, İskeçe

kaynaksız

Tom Thomson

Ünlü

Tepeler Köyü

Tepeler, Ardahan ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Saztavuğu

Saztavuğu (Gallinula chloropus), yelvegiller (Rallidae) familyasından bir kuş türü. Bataklık çevreler vei güzel-otlu göllerde ortak üreyen bir kuştur.

Rıza Vamık Uras

Rıza Vamık Uras (d. 1877, Manastır, Makedonya), (ö. 1946), Türk siyasetçi.

Rıza Silsüpür

Rıza Silsüpür (d. 1877 Hamitköy)

Pontusça

Pontus lehçesi (Rumca: Ποντιακά Pontiaka, Ρωμαίικα Romeika), 1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesine değin İnebolu ile Batum arasında yaşayan Rumlar tarafından konuşulmuş, günümüzde Müslümanlar tarafından Anadolu'da sadece Trabzon ve Rize'ye bağlı 70 c...