Etiket: 1828

Yunanistan devlet başkanı listesi

Bu modern devlet olarak kuruluşundan günümüze kadar Yunan devlet başkanları listesi dir.

Wöhler

Wohler :

Vekdyi-i Misriye

Vekayi-i Misriye

Vekdy-i Misriye, Kahire`de yayın yapan 1828`de kurulmuş ilk Türkçe gazete.

Revan Hanlığı

Paul Von Mauser

Doğumu Born 27 Haziran 1828 ve ölümü Obendorf 29 Mayıs 1904 Alman sanayici ve silah tasarımcısı.

Musika-i Hümayûn

Mesheti

Mesheti (Gürcüce: მესხეთი), Gürcistan’ın güneybatı kesimindeki dağlık bölgenin adıdır. Meshet ve Meshetya olarak da bilinir.

Kaçarlı

Kaçar Türkleri

Karaçaylılar

Karaçaylar veya Karaçaylılar (Karaçay-Balkarca: Къарачайлыла - Karaçaylıla veya таулу - tawlu "dağlı", pl. таулула - tawlula; Ethnonym.: Алан - Alan, pl.

Kacar hanedanı

Kaçar Hanedanı (Farsça: قاجاریه Ḳācārīye; 1794 - 1925), İran'da aslen Azerbaycan Türkleri olan Kaçar tayfasının kollarından olan Kovanlı kolu tarafından kurulmuş ve 1794 ile 1925 yıllar arasında hükümü sürmüş devlettir.

John Langdon Haydon Down