Elazığ

Elazığ Doğu, Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Havzasında yer alan bir il. Doğuda Bingöl, batı ve güneybatıda Malatya, kuzeybatıda Erzincan, kuzeyde Tunceli, güneyde ise Diyarbakır illeriyle çevrilidir. 40° 21’ ve 38° 30’ doğu boylamları ile 38° 17’ ve 39° 11’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Türkiye’nin büyük baraj göllerinden olan Keban Barajı bu ildedir. Zirâatle mâdenciliğin yarıştığı ve mâden bakımından çok zengin olan Elazığ, târihî Harput şehrinin devâmıdır. Trafik numarası 23’tür.

Elazığ (Eski adı; Mamuret'ül Aziz, El Aziz), Elazığ ilinin merkezi olan şehir. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. Merkez ilçe nüfusu 2000 sayımları itibarıyla yaklaşık 266.495'dir. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 326.133'tür.1927'de 20.000 olan nüfusu, 1990'da 204.603'e, 2000'de 266.495'e, 2007'de 319.381'e çıkmıştır. Konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir.

Elazığ insanına veya yerlisine "gakgoş" denir.

Kökenbilim

Elazığ ili, M.Ö. 3000'li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin oradaki devamıdır. Bu nedenle ile yıllarca Harput denmiştir. Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 1834'de taşınan Elazığ'a 1862 yılında Sultan Abdulaziz'in tahta çıkısının 5. yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Vali İsmail paşanın teklifi ile Mamuret-ül Aziz ismi verilmiştir. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca El'aziz olarak söylenegelmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı bolluk ve bereket anlamına gelen El'azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olarak kullanılır olmuştur.

Coğrafya

İklim

Elazığ ,karasal iklimin etkisindedir.Son zamanlarda Elazığ çevsine yapılan barajlar nedeniyle iklimde sapmalar gözlenmiştir.

İlin Konumu

Elazığ Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısında,Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. Toplam alanı 9151 km2 yi bulan ve bu alanı ile Türkiye topraklarının %0,12'sini kaplayan il sahası, 40º 21 ile 38º 30 doğu boylamları, 38º 17 ile 39º 11 kuzey enlemleri arasında kalmaktadır. Şekil olarak kabaca bir dikdörtgene benzeyen Elazığ topraklarının doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 150 km, kuzey-güney yönündeki genişliği ise yaklaşık 65 km civarındadır. İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir.

Elazığ, doğusundan, batısından ve güneyinden, Güneydoğu Torosların batı uzantıları ile çevrilidir.

Elazığ'nın nüfus bilgileri

Yıl Nufus
1914 10,000 - 12,000
1927 20,052
1940 25,465
1945 23,695
1950 29,317
1955 41,667
1960 60,289
1965 78,605
1970 107,364
1975 131,415
2008 389,774


Yerleşim durumu itibariyle nüfus çoğunluğunun şehir ve kasabalarda yaşadığı Elazığ'ın nüfusu [1] yılı TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonucuna göre 547.000'dır. Şehir merkezi'nin nüfusu ise 312.000 olarak sayılmıştır.

Ulaşım

Elazığ İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin geçiş merkezi konumundadır. Elazığ Türkiye’nin dört bir yanına ana karayollarıyla bağlı olup, ayrıca demiryolu ve havayolu ulaşımına da sahiptir. Keban Barajı’nın yapımıyla Elazığ’ın bazı ilçeleri ve komşu illere bağlı ilçeleriyle Keban Baraj Gölü’nden feribotla yapılmaktadır.

Karayolu Ulaşımı

İlin en önemli karayolu bağlantısı; AnkaraKayseriMalatya üzerinden gelerek, Tunceli ve Erzurum’a giden devlet yoludur. Bu karayolunun 156 km.si Elazığ İl sınırları içindedir. Yolun Elazığ – Palu kesiminin 87. km. sindeki Kovancılar yöresinden kuzeydoğuya ayrılan bir kol; Bingöl ve Muş üzerinden Van’a kadar ulaşmaktadır.

İlin ikinci önemli devlet yolu Diyarbakır ve Mardin üzerinden Suriye sınırında Nusaybin ve Cizre, Irak sınırında Habur sınır kapılarına kadar ulaşır.

Elazığ’da karayolu ile yolcu taşımacılığı yapan 5 otobüs firmasının yanında, Elazığ’dan transit geçiş yapan çok sayıda otobüs firmasının olması günün her saati, Elazığ’dan diğer illere ve diğer illerden Elazığ’a ulaşımı son derece kolaylaştırmaktadır.(Örnek:Elazığ Murat Turizm,Van Erciş Sema,Hazar turizm.)

Havayolu ulaşımı

Kara ve demiryollarının yanında Elazığ’a hava yolu ile de ulaşmak mümkündür. Elazığ’a Türkiye’nin bütün illerinden hergün Ankara ve İstanbul bağlantılı olarak ulaşım imkanı mevcuttur.

Elazığ hava meydanın yapımına 1938 yılında başlanmış, 1940 yılında hizmete sunulmuştur. Meydanın, 1720X30 m. ebadında, 13/31 numaralı 1 adet pisti, 120X18 m. ebadında taksirut ve 200X42 m. ebadında 1 adet uçak park apronu mevcuttur.

Yüzeyi asfalt kaplama olan pistin özel aydınlatma sistemi 1996 yılında yapılarak hizmete sunulmasıyla meydandan gece uçuşları da gerçekleştirilebilmektedir.

Meydana bağlı Harput VOR istasyonu, yurt içi ve yurt dışına sefer yapan hava araçlarına (transit uçuşlara) hizmet veren VOR / DME cihazlarıyla meydan içerisi de NDB cihazıyla donatılmıştır.

15 Mart 2009 itibariyle kullanıma açılacak olan 3000*45 metre boyutlarındaki yeni pist ile birçok özel havayolu şirketi de Elazığ'a sefer düzenlemeye başlayacaktır. Bu pistin kullanıma açılmasıyla ilin birçok açıdan gelişmesi de beklenmektedir.

Meydanın şehirden uzaklığı 12 km olup, ulaşım otobüs ve taksi işletmeciliği ile sağlanmaktadır. Meydanda, otopark, kafeterya, VIP / CIP salonları da bulunmaktadır.

Demiryolu Ulaşımı

Elazığ İl merkezi Malatya’dan gelerek Maden ve Ergani üzerinden Diyarbakır’a giden demiryoluna 1934 yılında bağlanmıştır. Bu hat Elazığ İli’nden geçerek Tatvan’a ulaşır. 1998 yılından beri Elazığ – Ankara arasında Mavi Tren hizmete girmiştir.

Gardan hergün karşılıklı olarak, MalatyaGaziantepAdana ve Mersin’e Fırat Ekspresi, haftanın 4 günü 4 Eylül Mavi Treni karşılıklı Ankara – Elazığ, Elazığ – Ankara, haftanın 3 günü posta yolcu treni, haftanın 2 günü Vangölü Ekspresi, haftanın 1 günü Şam Ekspresi, haftanın 1 günü Transasya Ekspresi seferleri yapılmaktadır.

MalatyaSivasKayseriAnkaraEskişehirBilecikİstanbul (Haydarpaşa), KütahyaBalıkesirManisaİzmirKonyaAfyon illerine ekspres treni ile yolcu taşımacılığı gerçekleştirilmektedir.

Elazığ – Malatya arasında günlük ortalama 3 – 4 seferin yapıldığı gardan ortalama 75 – 100 adet yolcu, 450 – 500 ton yük taşımacılığı yapılmaktadır.

İl sınırları içerisindeki demiryolu uzunluğu 272 km olup, İl sınırları dahilinde Kuşsarayı, Pınarlı, Baskil, Şefkat, Yolçatı, Uluova, Kürk, Gezin, Maden, Yurt, Çağlar, Konak, Murat bağı, Palu, Beyhan ve Suveren istasyonları mevcuttur.

Su Yolu Taşımacılığı

Keban Baraj Gölü üzerinde Elazığ – Pertek, Elazığ – Çemişgezek, Elazığ – Ağın ve BaskilMalatya arasında ulaşım feribotlarla sağlanmaktadır.Ayrıca Elazığda turizm sektörüde son yıllarda gelişmeye başlamıştır.Mavi bayraklı Sivrice gölü kıyısındaki turistik tesisleri ayrıca kış turizminin bölgedeki en güzel örneği olan Hazarbaba kayak merkezi göl manzarasına sahip bir kayak merkezidir.Özellikle Harput'daki yazın serin kışın ise sıcak olma özelliğine sahip buzluk mağaları Keban barajı gezilip görülmesi gereken yerler arasında yer alır.

Elazığ'ın tarihi

Elazığ kent merkezinin geçmişi yeni olmakla birlikte yerleşim olarak bölgenin tarihi oldukça eskidir. Bu nedenle Elazığ’ın tarihinin, devamı durumunda olduğu Harput’un tarihi ile birlikte ele alınması gerekir.

Harput ve yöresi, Anadolu’nun en eski Türk boyları yerleşme birimlerinden biridir. Nitekim, Fırat Irmağı’nın çizdiği büyük yay içinde, sulak ve verimli bir ova üzerinde bulunması, doğal kaya sığınakları, kara ve su hayvanlarının bolluğu nedeniyle yöre, Paleolotik (Yontma Taş Devri M.Ö. 10.000) dönemden beri, yerleşme alanıdır.

Elazığ ve yöresinin yazılı tarihinin Hitit tabletlerindeki bilgilerle aydınlatıldığı görülmektedir. M.Ö. 2000’lerde yörenin İşuva adıyla anıldığı belirlenmiştir.

M.Ö. 12. – 7. yüzyıllar arasında yöreye merkezi Van (Tuşpa) olan Urartular hakim olmuştur. Urartu dönemi ile ilgili olarak, Harput Kalesi başta olmak üzere, Altınova Norşuntepe’de ortaya çıkarılan Urartu yerleşmesi, Palu Kalesi, Karakoçan (Bağın) ve İzoli (Kuşsarayı)’ndaki çivi yazılı kitabeler yöredeki Urartu hakimiyetini açıkça ortaya koymuştur.

Daha sonra bölgede Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Arapların değişik dönemlerde egemen oldukları görülmektedir.

Büyük Selçuklu hakimiyetinin Anadolu’ya kayması ile Harput’un Türk Yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yoktur.

1085 yılında Çubuk Bey tarafından işgal edilen Harput’ta Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur.

Çubukoğulları Beyliği’nin ömrü uzun sürmemiş, 1110 yılında Artuklu Belek Behram Harput ve yöresini ele geçirerek Artukoğulları dönemini başlatmıştır. Belek Gazi, Haçlı seferlerine karşı büyük mücadeleler vermiştir.

Artuklu hanedanına, 1234 yılında I. Alaaddin Keykubad tarafından son verilmiş, Harput bu tarihten itibaren Selçuklu Devleti’nin hakimiyeti altına girmiştir.

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Harput, 1243’te İlhanlılar tarafından zaptedilmiş, 1363’te Dulkadiroğulları'nın, 1465’te Akkoyunlular'ın ve nihayet Çaldıran Savaşı’ndan sonra 1516 yılında Osmanlılar'ın eline geçmiştir.

Coğrafi konumu itibariyle tarihin hemen her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Harput, 1834’te doğu eyaletlerini ıslah etmek üzere görevlendirilen Reşid Mehmed Paşa, ovada yer alan Agavat Mezrası’nı merkez haline getirince, Elazığ Vilayeti’nin merkezi buraya taşınmıştır.

Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmuş, bir ara Diyarbakır Vilayeti’ne bağlı bir sancak haline gelmiştir. 1875’te müstakil mutasarrıflık, 1879’da tekrar vilayet olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında Malatya ve Dersim sancakları da buraya bağlanmış, 1921’de bu iki sancak Elazığ’dan ayrılmıştır. Şehre Gakgoşlar Diyari da denir.

Medya

Şehirde medya gelişim sürecindedir. İkisi özel teşebbüs, biri Fırat Üniversitesi'ne bağlı olan üç yerel TV kanalı vardır. Ayrıca Kanal 9 adında bir uydu kanalı da hizmete girmiştir. Bunun dışında Günışığı, Uluova, Ayışığı gibi birçok yerel gazete yayın hayatını sürdürmektedir.

Kültür ve sanat

Elazığ köklerini Harput'tan aldığı bir kültür birikimine sahiptir. 2008 yılında şehirde Devlet Tiyatrosu kurulmuştur.Ayrıca,şehirde faaliyet gösteren birçok mahalli tiyatro grupları vardır. 2009 yılında 17.'sı düzenlenecek Uluslararası Hazar Şiir Akşamları kentin en büyük ve etkin kültürel faaliyetleri arasında gösterilebilir. Ayrıca bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Çayda Çıra Film Festivali kültürel değeri olan bir diğer etkinliktir. Şehirde ayrıca kısa film festivalleri de yapılmaktadır.

Toplumsal yapı

Elazığ'da Türk, Zaza ve Kürt kökenli insanlardan oluşan karmaşık bir toplum yapısı mevcuttur. Çoğunluğu Sünni olmak üzere, kentte Sünni ve Alevi Müslümanlar yaşamaktadır. Ermeni tehciri öncesi kalabalık bir Ermeni ve Hıristiyan nüfusu olan kentte bugün hala az sayıda Ermeni de yaşamaktadır.

Cami ve Türbeler

Ulu Camii

Harput’ta Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından H.551 (M.1156-1157) yılında yaptırılan camii, Anadolu'daki en eski ve en önemli yapılardan birisidir. Cami; dikdörtgen planlı, dışa kapalı görünümlü olup, minaresinin eğri durumda oluşu ve tuğlalarının süsleme öğesi olarak kullanılması bakımından ilgi çekicidir. Harim son cemaat ve avlu olmak üzere üç bölümden yapılmıştır. Caminin iç duvarları kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Cami halen ibadete açıktır.

Sarahatun (Sarayhatun) Camii

Akkoyunlu devrine ait cami, Akkoyunlu Hükümdarı Bahadır Han’ın (Uzun Hasan) annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescid olarak yaptırılmıştır. 1585 yılında tamir edilmiş, 1843 yılında da yapılan onarımla bugünkü halini almıştır. Cami, kare planlı olup orta kısmının üzeri dört kalın sütuna dayanan kubbe ile kenarları ise tonozla örtülüdür. Mihrap sade bir iniş halindedir. Minberi, taş işçiliğinin güzel örneklerindendir. Minaresi iki renk kesme taştan yapılmıştır.

Kurşunlu Camii

Harput’ta Osmanlı devri camilerinin en güzel örneklerinden biridir. 1738-1739 yıllarında yapılmıştır. Cami, kare yapılı, üzeri büyük bir kubbe ile örtülü ve kubbeye giriş trompludur. Kubbe kasnağında dört penceresi olup, mihrabı sade bir niş biçimindedir. Son cemaat mahalli üç kubbelidir. Kubbelerin üzeri kurşunla kaplıdır. Harim kapısı yonca şeklinde olup, minaresi kesme taştan yapılmıştır.

Alacalı Camii

Harput’ta Kitapçıgil parkının girişinde bulunan camide çeşitli yapı devirlerinin izleri görülmektedir. Küçük ebatta ve dikdörtgen planlıdır. Artukoğulları döneminde yapılmasına karşılık, XIX. yüzyılda büyük bir onarım görmüştür. Tavandaki ahşap işçiliği, bu devrin onarımına aittir. Caminin kapısı batıda yer almakta olup, bir yonca yaprağı şeklindedir. Kapı üzerinde merdiven ve minare bulunmaktadır. Minare, şerefeye kadar sıra ile siyah-beyaz taşla, şerefe ise dama şeklinde, siyah-beyaz kesme taşla örülüdür.

Ağa Camii

Harput’a girişte ana yolun solunda yer alan cami’nin kubbesi çökmüş olup, yalnızca zarif minaresi ayaktadır. Minare kare kaideli ve sekizgen gövdelidir. Harput Müzesindeki kitabesine göre 967 H. (1559 M.) yılında Pervane Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açılmıştır.

Merkez Camii

Palu ilçesindedir. Dikdörtgen planlı ve düz damlıdır. İçten sütunlarla ve payelerle üç nefe ayrılmıştır. Mihrap taş işçiliği yönünden ilgi çekicidir. Yeşil sırlı tuğla ile örülmüştür.Palu kalesi özeliiğini kaybetmeden günümüze gelmiş ender kalelerden biridir.

Arap Baba Mescidi ve Türbesi

Selçuklu hükümdarlarından IV. Kılıçarslan’ın oğlu, III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında H. 678 yılında inşa edilmiştir. Minaresi dıştan türbe ile mescidin tam orta kısmına gelen bölümde yapılmıştır. Kapısı mescidin içindedir. Kaidesi alttan beş sıra taş üstünde alçı ve sıva izi görülen ve hemen hiçbir Selçuklu Mescidinde bulunmayan, emsalsiz sırça bordürlüdür. Mescit kare planlıdır. Selçuk üçgenleri ile kubbeye geçilir. Kubbe içinin kornişlerinin çinili olduğu bilinmektedir. Korniş ve çinilerle düzenlenen mihrabın üst kısmı, beş dişlidir. Büyük kemeri vardır. Arabesk plament ve su yolludur. Türbenin alt kısmında ise Mumyalı bir ceset mevcuttur. Halk arasında Arap Baba diye anılır. Arap Baba ile ilgili çeşitli rivayetler anlatılmaktadır.

Fetih Ahmet Baba Türbesi

Harput’a 2 km. uzaklıkta olup, kaya üzerine inşa edilmiş türbenin yanında mescidi bulunmaktadır. Türbe altıgen planlı, üst kısmı sonradan yapılmış, yalnız cenazelik kısmı mevcuttur. İçinde büyük bir sanduka bulunmaktadır.

Mansur Baba Türbesi

Harput’ta kaleye giden yolun solunda bulunan türbe, sekizgen planlı olup, kesme taşlardan yapılmış kaide kısmı vardır. İki katlı anıtsal bir yapı olduğu bilinen türbenin üst örtü sistemi sonradan yapılmıştır. İçerisinde Mansur Baba, zevcesi, oğlu ve kızına ait olduğu bilinen dört sanduka bulunan türbenin Artukoğulları devrine ait olduğu ihtimali kuvvetlidir.halen yasamakta olan torunu arastırmacı yazar m.avnullah özmansur istanbul da yaşamaktadır.

Elazığ'nın ilçeleri

Elazığ´daki ilçelerin isimlerinin bazıları zamanla değiştirilmiştir.

Liste - Türkiye'nin illeri

Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

Haritası

Elazığ koordinatları: 38.674789, 39.224625

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bence elazığ''ın henüz farkedilmemiş bir güzelliği var. keban barajı fırat nehri çok önemli

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  eet bneceede ksfedilmemmiş güsellilkleri çok tur eminin mesala insanlşarı ve kızları (karaçalıllı hacer )herkese selam köyümü çok seviyorum ayrılmak istemiyorum kendinize iiyi bakın canımı sıkmayın.D:D:D:D::D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ELAZIĞ,doğudaki şehşrlerin tacı olarak görülmektedir.bilim,kültür,sanat,tiyaro,tarih,eğitim alanlarında ilerlemiştir.özellikle tarihi kuvvetlidir ve yapılan yatırımlarla beraber gözde bir şehir olma durumundadır.herkesin gelip görmesi tavsiye edilir...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  elazığ insanı ve kütürü çok güzeldi ama çevre illerden gelen insanlar elazığın çoğu güzelliklerini yok etti.elazığ a sahip çıkalım.elazığ spora sahip çıkalım.bilhassa elazığ için çok şeyler yaptığını söyleyen milletvekilleri!!!!!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben malatyalıyım malatyanın insanları daha hoştur elazıg lılarınki sarhoştur elazıg kadar kötü bir memleket görmedim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  günlük uydu görünümü alınırsa çok daha iyi olacaktır kannatimce hasretçekenlere/?

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  hani gaggolar siteyi çok az ziyaret ediler herhalım malatyalı ya cevap yazan yoğ heralım acısı vardurki öle deyi!!!?? keşüf içün beklerük elazığa gapımız galbi temüz herkese açuğtur.!!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  elazığ'ın maden ilçesinin çok geniş bir tarihi vardır.Zirâatle mâdenciliğin yarıştığı ve mâden bakımından çok zengin olan madenin'in trafik numarası 23’tür. Dağlık bir alana kurulan bakır fabrikasının etrafına işçiler evler yapmaya başlar ve Maden köy ilçe ve daha sonra iki yıl da il olmuştur. bu sürede iki valisi olmuştur. daha sonra yine ilçe olmuştur.Bu zaman da fabrika takım kurmuştur.Takımın adı da BAKIR MADENSPOR.Daha sonra fabrika arızalanır.Ve hem takım kapanır hem de maden hızla nüfus kaybetmeye başlar.Bu gün nüfüsu 6000'dir. Zirâatle mâdenciliğin yarıştığı ve mâden bakımından çok zengin olan Maden'in idadıda yeni yetişti.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  offf be elazığ özledim valla 8. kolordu askerlik yaptım. harput dağı çok güzeldi oradaki lokantar 10 numaraydı.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bence Elazığ gizemli bir il. tarihi yapıları ve kültürü görülmye değer.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Elazığ her yonuyle guzel bır kent.kebanı,harputu,hazar gölü,mıslandı,üniversitesi,özellikle yerli halkı çok kadir şinas,içli köftesini özledim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben su cok uzaklardayim elazıği o kadar ozledim ki sıze anlatamam guzel memleketimde olanlara seslenıyorum ne olur elaziği kirletmelerine izin vermeyin o butun ğuzelliği ile kalsın belki bir daha ğoremem oraları bu hastalığı yenersem ılk lsim elaziğa gelip o temiz havasini alim olsemde ğam yemem

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  elazığ deyip geçmeyin...elazığ eski adı el-aziz dir ..yani ALLAH ın 99 isminden biridir.. insanları ise dinine çok bağlıdir..palulu olduğum için söylemiyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Elazığ doğunun bence en ütevazı şehridir gezilecek görülecek yerleri fazla halkı biraz garip olsa bileyerli halkı iyi insanlardır ama değerini bilen yok gelin güzel şehir ELAZIĞ ' i görün !!!!!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ELAZIĞ BENİM GİBİ KARADENİZDEN BURAYA GELENLER İÇİN BEKLENTİLERİNİZİ BURNUNUZDA TÜTTÜREN BİR YER ,GERÇEKTEN VEDE CİDDEN KARŞINIZDA HUZUR VERİCİ BİR DENİZ MANZARASINI SEYRETMEK VARKEN HER YANINIZDA DAĞLARIN İÇ KARARTICI VARLIĞINI HİSSETMEK ANCAK YAŞANINCA ANLAŞILABİLİR BİR HASRET!YANLIŞ ANLAMAYIN TABİKİ GEZİLECEK HARİKA YERLER VAR FAKAT BAZI (AYNAYA BAKMAMIŞLAR)LARININ BU GÜZELLİKLERİ KARATMIŞ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜRSE BURAYA YERLEŞMEK İÇİN ÇOK ÇOK İYİ DÜŞÜNMEK LAZIM DİYORUM...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Elazığ doğunun Paris'i gibidir.Buraya tayni çıkan insan malını mülkünü tutupda gider.Yabancıya karşı çok çok iyiyizdir.Bu iyi niyetimizden dolayı gelen kişiler memleketimizde oturup yiyip içip...... bize nankörlük ederler.Ama biz yinede iyi niyetimizden vazgeçmeyiz.Fedakarlığı kendimize değil yabancıya yaparız.Misafiri severiz.Cömert insanlarız.Bizler kendimizi methetmeyiz.Başkalarının bizi methetmesini bekleriz.Hoşluğumuz o zaman anlaşılsın deriz.Kofiklere de güvenmeyiz.Selam ve sevgilerimle.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Elazığ
Elazığ