Dilaver Paşa

Osmanlı sadrazamlarından Dilaver Paşa, hırvat asıllı olup Enderun'da yetişti. Sırasıyla zülüflü, baltacı ve çaşnigar oldu. Bir süre Mısır'da kullar ağalığı, Deşişe nazırlığı ve cizye eminliği görevlerinde bulundu.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: dilaver paşa, dilaver paşa
Dilaver Paşa ( .... - 1622) Osmanlı sadrazamlarından Dilaver Paşa, hırvat asıllı olup Enderun'da yetişti. Sırasıyla zülüflü, baltacı ve çaşnigar oldu. Bir süre Mısır'da kullar ağalığı, Deşişe nazırlığı ve cizye eminliği görevlerinde bulundu. Daha sonra İstanbul'a getirilerek sarayda çaşnigarbaşılığa tayin edildi. Bu görevde iken 1610'da Kırım Hanı Selamet Giray'ın ölümü üzerine, İstanbul'da bulunan Canı Beg Giray'la birlikte Kırım'a giderek, onun han olmasında rol oynadı.

Dilaver Paşa, 1613 yılında Kıbrıs beylerbeyliği, ardından Bağdat beylerbeyliğine getirildi. Revan Seferine katıldı. 1616'da vezirlik ünvanıyla Diyarbekir beylerbeyliğine getirildi. Bu görev sırasında vakıf ve tımar meselelerindeki haksızlıkları, eyaleti dahilindeki isyan hareketlerini ve bazı anlaşmazlıkları halletti. Sultan İkinci Osman'ın tahta çıkışından sonra Rumeli beylerbeyliğine getirilen Dilaver Paşa, beraberindeki kuvvetlerle İran seferine katıldı. Osmanlı Ordusunu yenilgisiyle sonuçlanan Serav Savaşından sonra imzalanan Serav Antlaşmasının imzalanmasında önemli rol oynadı.

Daha sonra ikinci kez Bağdat beylerbeyliği görevine tayin edilen Dilaver Paşanın görevi kısa bir süre sonra Diyarbekir beylerbeyliğine çevrildi. Lehistan savaşında, Hotin seferi sırasında Dinyester nehrine dayanan sağ kolda yer aldı. 17 Eylül 1621'de Ohrili Hüseyin Paşanın yerine sadrazam oldu.

Sultan İkinci Osman'a karşı ayaklanan asilerin idamını istedikleri kişiler arasında yer alan Dilaver Paşa, önce Sultan İkinci Osman tarafından korunduysa da daha sonra asilere teslim edildi. Asiler tarafından katledilen Dilaver Paşanın naaşı Üsküdardaki Miskinler mezarlığına defnedildi (Mayıs 1622).

...

Okuma Önerileri

Beşiktaş Mevlevihanesi
3 yıl önce

Bahariye Mevlevîhânesi veya önceki adıyla Beşiktaş Mevlevîhânesi, Türkiye'nin İstanbul ilinin Eyüp ilçesinde bulunan eski bir mevlevîhân

Beşiktaş Mevlevihanesi, Boğaziçi, Fındıklı, Galata Mevlevihanesi, Maçka, Mevlevi, Ohrili Hüseyin Paşa, Çırağan Sarayı, Karacehennem İbrahim Paşa, Bahariye Mevlevihanesi, Yenikapı Mevlevihanesi
Işıklar Askeri Lisesi
2 yıl önce

Işıklar Askerî Hava Lisesi, Bursa’da,Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştirmek için lise düzeyinde eğitim ve öğretim yapan, dört yıl

Işıklar Askeri Lisesi, 15 şubat, 1845, 1853, 1855, 1890, 1893, 1961, 1967, 1973, 1974
Günaydın, Susurluk
1 yıl önce

Günaydın, Balıkesir ilinin Susurluk ilçesine bağlı bir köydür.

Günaydın, Susurluk, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Alibey, Susurluk, Asfalt
Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları
3 yıl önce

osmanlı-taslak

Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları, 10 Temmuz, 10 Şubat, 11 Aralık, 11 Mayıs, 13 Haziran, 14 Aralık, 14 Nisan, 1580, 1582, 1584
Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
Sosyal güvenlik kuruluşları
2 yıl önce

Sosyal güvenlik kuruluşları er ülkenin çalışan vatandaşlarının sosyal güvenliklerini sağlayan, memleketin sosyal yapısına, mali, iktisad

Sultan İkinci Osman
1 yıl önce

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sult

Dilaver Paşa
3 yıl önce

Osmanlı sadrazamlarından Dilaver Paşa, hırvat asıllı olup Enderun'da yetişti. Sırasıyla zülüflü, baltacı ve çaşnigar oldu. Bir süre M

Dilaver Paşa, Dilaver Paşa
Bayram Paşa
3 yıl önce

İstanbul’un Davutpaşa semtinde doğan ama doğum tarihi bilinmeyen Bayram Paşa’nın babasının adı Kurd Ağa, ailenin menşei ise Amasya’n

Bayrampaşa
Hotin Seferi
1 yıl önce

Hotin Seferi Lehistan (Polonya) üzerine yapılan Osmanlı seferi (1621).Leh kumandanları Zolkiewski ve Koniecpolsk, Hotin kalesinde, Dalmaçyalı Bo

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.