davacı

Davacı (film)

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: davacı (film), 1986, 1987, demet akbağ, güzin í–zipek, kemal sunal, orhan oğuz, savaş yurttaş, serra yılmaz, sinema, sinematürk
davacı
Davacı

Davacı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Davacı

Davacı Anlamları

davacı

Osmanlıca davacı kelimesinin Türkçe karşılığı.
t. Dava açan.

davacı

Türkçe davacı kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Davachi] adj. litigant, involved in a lawsuit n. claimant, plaintiff, litigant, prosecutor, suitor, complainant, libelant, libellant, pursuer, the prosecution, orator

davacı

dava eden kimse, müddei.

davacı

Türkçe davacı kelimesinin Fransızca karşılığı.
plaidant/e

davacı

Türkçe davacı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kläger

İlgili konuları ara

davacı (film) 1986 1987 demet akbağ güzin í–zipek kemal sunal orhan oğuz savaş yurttaş serra yılmaz sinema sinematürk
...

Okuma Önerileri

şahit
3 yıl önce

Bilen, tanıyan, şehadette bulunan, beş duyusuyla bir şey hakkında bilgi edinen, mahkemede bir olay hakkında bilgisine başvurulan; tanık.

Avukat
1 yıl önce

AVUKAT Alm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkeme

Avukat, Baro, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik, Hukuki pozitivizm, Kamu hukuku
Takipsizlik kararı
3 yıl önce

Takipsizlik kararı, savcının, kamu davasının açılmasına yer olmadığı yolundaki kararı.

Cirit
1 yıl önce

Cirit, bir diğer deyimle Çavgan, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata oyunudur. Türkler, Orta Asya'dan Anadolu'ya bu atlı oyunu da

Cirit, 1826, Afganistan, Almanya, Alparslan, Anadolu, Antalya, Avrupa, Bursa, Fransa, Gaziantep
Kadı
2 yıl önce

Kadı, İslam hukukunda yargıca verilen ad. Şer-i esaslara göre davaları ve uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan kişi. Kadılar veliy-ü

Kadı, Kadı
Zaman Aşımı
3 yıl önce

Sürenin geçmesi, belli sürenin geçmesiyle bazı hakların kazanılmasını veya kaybedilmesini ifade eden bir fıkıh terimi. Arapça "murûru'z-z

Boşanma
3 yıl önce

BOŞANMA Alm. Ehescheidung (f), Fr. Divorce (m), repudiation (f), İng. Divorce, repudiation. Eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimi

Boşanma, Boşanma
Paranoya
3 yıl önce

Paranoya Büyüklük, aleyhte olunma, eziyet edilme gibi hezeyanlarla kendini belli eden akıl hastalığı. Bu psikozlarda zeka korunmuştur, hissi c

Paranoya, Emil Kraepelin, Erotomani, Paranoyak şizofreni
Dava
3 yıl önce

Dava Alm. Gerichtliche Klage (f), Prozess (m), Fr. Proces (m), demande (f), İng. Suit; claim. Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan

Dava, Hakim, Hukuk, Mahkeme, Taslak, Davalı, Davacı, Hak
Dilekçe
2 yıl önce

Dilekçe Alm. Antrag (m), Gesuch (n), Fr. Petition (f), İng. Petition. Bir dileği, isteği veya şikayeti bildirmek üzere resmi dairelere sunulan i

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.