Damat Mehmed Ali Paşa

Damat Mehmet Ali Paşa Abdülmecit saltanatında 3 Ekim 1852 - 14 Mayıs 1853 tarihleri arasında yedi ay oniki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: damat mehmed ali paşa, damat mehmed ali paşa
Damat Mehmet Ali Paşa Abdülmecit saltanatında 3 Ekim 1852 - 14 Mayıs 1853 tarihleri arasında yedi ay oniki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Fransa’da imparatorluğunu ilan eden ve uluslararası ilişkilerdeki konumunu güçlendirmek isteyen III. Napoleon'un Osmanlı Devleti’nde yaşayan Katoliklerin himayelerini Fransa’ya veren 1740 tarihli antlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesini istemesi üzerine, Rusya'nın da Osmanlı Ortodoksları için aynı hakları istediği ve katı bir asker ve koyu bir Ortodoks olan Prens Menşikov'u İstanbul’a olağanüstü yetkilerle elçi olarak yolladığı, bu sorunu kendi çıkarları için tehlike olarak gören İngiltere, Fransa ve Avusturya’nın Osmanlı Devleti'ne giderek artan destek verdiği Kırım Savaşı'na gidecek süreç esnasında sadrazamlık yapmıştır. Prens Menşikov'un taleplerinin kabul edilmemesi halinde İstanbul’dan ayrılacağı ültimatomunu vermesi ile, muhtemel taktik mülahazalarıyla, Prens'e sürekli direnen Sadrazam Damat Mehmet Ali Paşa ve Hariciye Nazırı Sadık Rıfat Paşagörevlerinden alınmışlardır. Sadrazamlığa Giritli Mustafa Naili Paşa, Hariciye Nazırlığına da Koca Mustafa Reşit Paşa atanmıştır. Ancak bu isim değişikliklerine rağmen Prens Menşikov yine de 27 Mayıs 1853’te İstanbul’dan elleri boş olarak ayrılmış ve Kırım Savaşı başlamıştır.
...

Okuma Önerileri

Liste - Osmanlı Vezirleri
3 yıl önce

I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

Mehmed Ali Paşa
3 yıl önce

Mehmed Ali ya da Ludwig Karl Friedrich Detroit (1827, Brandenburg – 7 Eylül 1878, Gjakova), Alman kökenli bir Osmanlı generaliydi. 93 Harbi'nin i

Osmanlı Hazine-i Hassa Nazırlığı
3 yıl önce

Hazine-i Hassa Nazırlığı Osmanlı Devleti'nde padişahın özel gelir ve giderlerinden sorumlu nazırlıktı.

Çerkez Mehmed Ali Paşa
3 yıl önce

Kütahya Antlaşmaları
3 yıl önce

Damat Mehmet Ali Paşa
3 yıl önce

Damad Mehmet Ali Paşa (d. 1813- o.

Damat Mehmed Ali Paşa, 14 Mayıs, 1740, 1852, 1853, 27 Mayıs, 3 Ekim, Abdülmecit, Avusturya, Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa, Fransa
Kavalalı Mehmed Ali Paşa
3 yıl önce

>Kavalalı Mehmed Ali Paşa 19. yüzyıl başında Mısır'ı Osmanlı devletinden ayrı bir hükümet haline getirerek burada bir hanedan kuran paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Kavalalı Mehmed Ali Paşa
Türk Devlet ve Siyaset Adamları
1 yıl önce

Osmanlı Dahiliye Nazırlığı
2 yıl önce

Dahiliye Nazırlığı ya da Dahiliye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde İçişlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.

İbrahim Paşa
3 yıl önce

İbrahim Paşa, 1789'da Kavala'da doğdu. Babası Kavalalı Mehmed Ali Paşa'dır. Babası Mısır'da yarı bağımsız bir idare kurduğu sırada İb

ݝbrahim Paşa, ݝbrahim Paşa
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.