Damat Halil Paşa

Damat Halil Paşa, 17 Kasım 1616 - 18 Ocak 1619 tarihleri arasında, I. Ahmet saltanatının son döneminde, I. Mustafa'nın ilk saltanatında ve Genç Osman saltanatının ilk döneminde iki yıldan biraz fazla bir süre ve daha sonra IV. Murat saltanatı döneminde 1 Aralık 1626-6 Nisan 1628 tarihleri arasında birbuçuk yıla yakın bir süre olmak üzere, toplam üç yıl yedi ay yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: damat halil paşa, damat halil paşa
Damat Halil Paşa, 17 Kasım 1616 - 18 Ocak 1619 tarihleri arasında, I. Ahmet saltanatının son döneminde, I. Mustafa'nın ilk saltanatında ve Genç Osman saltanatının ilk döneminde iki yıldan biraz fazla bir süre ve daha sonra IV. Murat saltanatı döneminde 1 Aralık 1626-6 Nisan 1628 tarihleri arasında birbuçuk yıla yakın bir süre olmak üzere, toplam üç yıl yedi ay yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
...

Okuma Önerileri

Halil
3 yıl önce

Halil, Türkçe'de özel isim olarak kullanılan bir kelimedir.

Halil Paşalar
3 yıl önce

Türk tarihinde Halil Paşa olarak anılan birden fazla kişi bulunmaktadır. Bunlar;

Halil Paşa
3 yıl önce

Halil Paşa 1857 yılında İstanbul'da doğdu, 1939 yılında öldü. 1876 yılında kolağası rütbesiyle Askeri İdadiye resim öğretmeni olduğu

Halil Paşa, Halil Paşa
Gürcü Halil Rifat Paşa
3 yıl önce

Patrona Halil
3 yıl önce

Patrona Halil, Osmanlı padişahı III. Ahmed'in tahttan inmesi ile sonuçlanan 1730 Patrona Halil İsyanı'nın önderi olan Yeniçeri askeridir. Bu

Çandarlı Kara Halil
3 yıl önce

Karamanda Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirli

Çandarlı Kara Halil Paşa
3 yıl önce

Karaman'da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirl

Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa
Halil Bey
3 yıl önce

Türk tarihinde Halil Bey şeklinde anılan birden fazla kişi bulunmaktadır. Bunlar;

Halil Bey, Benderli Ali Paşa, Kapıcıbaşı Halil Bey, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920), Mebus Halil Bey, Anlam ayrım
Çandarll Ailesi
3 yıl önce

Çandarlılar Osmanlı Devletine hizmet etmiş asil bir Türk âilesi. Bu âileden en yüksek ilmî, idârî, mülkî, askerî makamlarda vazîfe alm

Çandarlılar
Patrona Halil İsyanı
2 yıl önce

Târihte Lâle devri olarak bilinen döneme son veren isyan hareketi. Patrona ihtilâlini hazirlayan çesitli; siyâsî, ekonomik, sosyal ve idâri se

Patrona Halil İ�syanı, Osmanlı Devleti, Lale Devri, Sonrası, İsyan, Patrona Halil
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.