Damat Çelebi Lütfi Paşa

Damat Çelebi Lütfi Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1539-1541 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: damat çelebi lütfi paşa, 1522, 1529, 1533, 1536, 1537, 1539, 1541, 1542, 1553, anadolu beylerbeyliği
Damat Çelebi Lütfi Paşa
Damat Çelebi Lütfi Paşa
Damat Çelebi Lütfi Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1539-1541 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Nerede doğduğu ve nereli olduğu bilinmemekle beraber Arnavut olduğu rivayet edilmektedir. Avlonya civarından devşirme olarak getirildi ve sarayda eğitim gördü. Çuhadar iken Yavuz Sultan Selim`in tahta geçmesiyle müteferrikalıkla dış göreve çıktı. Daha sonra sırasıyla çaşnigirbaşı, kapıcıbaşı ve miralemlik gibi vazifelerde bulundu. 1522`den itibaren Aydın, ardından Yanya sancakbeyliği yaptı. Bu görevdeyken 1529`da I. Viyana Kuşatması`na katıldı. 1533`de Karaman Beylerbeyi oldu ve Irakeyn Seferinde başarılı hizmetlerde bulundu. Anadolu Beylerbeyliğine, ardından Rumeli Beylerbeyliğine (1536) tayin edildi. Üçüncü vezirliğe getirildi. 1537 Korfu Seferi sırasında Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber donanma serdarı olarak denize açıldı ve İtalya sahillerini vurdu. Bu arada Venediklilere gönderdiği elçinin esir alınması üzerine, Venediklilere savaş açılmasına ve Korfu adasının kuşatılmasına karar verildi. İki hafta kadar devam eden kuşatma Lutfi Paşa`nın zafer beklentisine rağmen padişahın emriyle kaldırıldı. Lütfi Paşa da geri çağırılıp İstanbul`a döndü. Bir müddet sonra ikinci vezirliğe tayin edildi ve Boğdan seferine iştirak etti.

1539`da Ayas Mehmet Paşa`nın vefatı üzerine sadrazam oldu. Yaklaşık iki sene bu görevde kalan Lütfi Paşa, Mayıs 1541`de azledildikten sonra Dimetoka`daki çiftliğine çekildi. 1542`de hacca gitti. Hac dönüşünde yine çiftliğinde daha çok eser telifiyle meşgul olarak yirmi yıl kadar yaşadı. Vefatından sonra yine aynı yerde gömüldü.

Genç yaştan itibaren devlet görevine gelen aynı zamanda Kanuni`nin kız kardeşi Şah Sultan`la kısa süren bir evlilik yaparak saraya damat da oldu. Sadarete geçer geçmez henüz tanınmayan Mimar Sinan`ı saraya takdim etmiş, böylece mimaride bir dönemin başlangıcına vesile olmuştur. Osmanlı haberleşme, ulak sistemi ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapmış ve aksaklıkları gidermeye çalışmıştır. Lütfi Paşa`nın yirmiyi aşan eserlerinin çoğu dini konularda, iki tanesi ise tarihle ilgilidir. En çok bilinen eserlerinden, Tevarih-i Ali Osman, Osmanlı devletinin kuruluşundan 1553`e kadar olan dönemi anlatır. Asafname ise Lütfi Paşa`nın en tanınmış eseri olup, kendisi de Asafname müellifi olarak tarihe geçmiştir. Siyasetname türündeki eser devlet idaresi mesleğine ait tespitler ve bilgiler ihtiva eder.

Kaynakça
İlgili konuları ara

1522 1529 1533 1536 1537 1539 1541 1542 1553 anadolu beylerbeyliği
...

Okuma Önerileri

Damat Lütfi Paşa
3 yıl önce

Damat Çelebi Lütfi Paşa (d. 1468 ?

Damat Çelebi Lütfi Paşa, 1522, 1529, 1533, 1536, 1537, 1539, 1541, 1542, 1553, Anadolu Beylerbeyliği
Tevarih-i Ali Osman
3 yıl önce

Kanuni Sultan Süleyman'ın vezir-i azamı Damat Çelebi Lütfi Paşa tarafından kaleme alınmış, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1553 yılına

Lütfi Paşa
3 yıl önce

Damat Çelebi Lütfi Paşa (d. 1468 ? - ö. 27 Mart 1564 Dimetoka), Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 13 Temmuz 1539 - Nisan 1541 arasınd

Lütfi
3 yıl önce

Damat Çelebi Lütfi Paşa
3 yıl önce

Damat Çelebi Lütfi Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1539-1541 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdı

Damat Çelebi Lütfi Paşa, 1522, 1529, 1533, 1536, 1537, 1539, 1541, 1542, 1553, Anadolu Beylerbeyliği
Osmanlı başdefterdarları listesi
3 yıl önce

Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın

Çelebi
1 yıl önce

Çelebi Türklerde muhtelif sanat ve meslek sahiplerine sembol olmuş bir tabir.Lehçe-i Osmâniye’de; okuma bilen, okumuş, nâzik manâları veril

Çelebi, Kırıkkale, Bahşılı, Kırıkkale, Balışeyh, Kırıkkale, Karakeçili, Kırıkkale, Keskin, Kırıkkale, Kırıkkale, Kırıkkale (il), Sulakyurt, Kırıkkale, Taslak, Yahşihan, Kırıkkale, İlçe
Fakı Edeer
3 yıl önce

Fakı Edeer (d. 1953, Emirdağ) Türk şair ve derlemeci.

Fakı Edeer, 1953, Afyonkarahisar, Emirdağ, ,
Fetret devri
1 yıl önce

Fetret Devri, Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan Timur'a yenilip esir d

Osmanlı Devleti, Yıldırım Beyazıd, 1402, Ankara Savaşı, 1413, Abdülaziz, Abdülmecit, Ali Paşa, Amasya, Ankara Savaşı, Bizans, Bursa
Musa Çelebi
3 yıl önce

Musa Çelebi ( .... - 1413), Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğullarından biridir. Babasının sağlığın

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.