Düzmece Mustafa

Düzmece Mustafa Yıldırım Beyazid'ın oğullarından biri olan Mustafa Çelebi, babasının mirasını ele geçirmek için 15. yüzyılın başlarında önemli bir ayaklanmaya sebep olmuştur. Kardeşi Çelebi Mehmed ve yeğeni İkinci Murad'a başkaldırdığı için adına Düzmece Mustafa denilmiştir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: düzmece mustafa, 1393, 1422, anadolu, ankara savaşı, avrupa, bizans, bizans i̇mparatorluğu, edirne, eflak, gelibolu
Düzmece Mustafa Yıldırım Beyazid'ın oğullarından biri olan Mustafa Çelebi, babasının mirasını ele geçirmek için 15. yüzyılın başlarında önemli bir ayaklanmaya sebep olmuştur. Kardeşi Çelebi Mehmed ve yeğeni İkinci Murad'a başkaldırdığı için adına Düzmece Mustafa denilmiştir.

Düzmece Mustafa, Ankara savaşına Hamitili ve Teke sancağı kuvvetleriyle katılıp Osmanlı ordusunun merkezinde yer almıştır. Savaş sırasında tutsak edilen Düzmece Mustafa, Semerkant'a götürüldü. 1405'de Timur'un ölümüyle serbest kaldı ve Anadolu'ya döndü. Anadolu'da saltanat hakkı için bazı beyliklerden destek gördü. 1416'da Eflak'a geçip Rumeli'de de bazı komutan ve beylere yakınlık sağladı. Selanik çevresinde üzerine gönderilen kuvvetlere yenilen Düzmece Mustafa, veziri Cüneyt Beyle birlikte Selanik'e sığındı.

Bizansla anlaşan Çelebi Mehmed, Düzmece Mustafa'yı Limni adasında hapsettirdi. Çelebi Mehmed'in ölümünden sonra Bizans İmparatoru tarafından serbest bırakılan Düzmece Mustafa, beraberindeki kuvvetlerle birlikte Gelibolu'ya geçti. Sultan İkinci Murad'ın kuvvetlerine yenildikten sonra kaçan Mustafa, Adamları tarafından Osmanlı soyundan gelmediği gerekçesiyle Edirne Kalesinde asılarak idam edildi.

İlgili konuları ara

1393 1422 anadolu ankara savaşı avrupa bizans bizans i̇mparatorluğu edirne eflak gelibolu
...

Okuma Önerileri

Ahilik
1 yıl önce

Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sa

Ahi Evren, Anadolu, Orta Asya, Türkler, Osmanlı İmparatorluğu, Türk, Esnaf, zanaatkar
Fetret devri
1 yıl önce

Fetret Devri, Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan Timur'a yenilip esir d

Osmanlı Devleti, Yıldırım Beyazıd, 1402, Ankara Savaşı, 1413, Abdülaziz, Abdülmecit, Ali Paşa, Amasya, Ankara Savaşı, Bizans, Bursa
Maya Uygarlığı
2 yıl önce

Yeni dünyanın Kolomb tarafından keşfinden önce yaşamış Amerika uygarlıklarından biridir. Orta Amerika Yerlileri olan Mayalar’ın kurduğu

Mayalar, Tüylü yılan, 1702, Alaska, Altın, Arkeolog, Astronomi, Ayin, Aztek, Belize, Bilim, Piramit
Mustafa Çelebi
3 yıl önce

Şu anlamlara gelebilir:

Düzmece Mustafa, Mustafa Çelebi, 1393, 1422, Anadolu, Ankara Savaşı, Avrupa, Bizans, Bizans İmparatorluğu, Edirne, Eflak
Osmanlı-Bizans Antlaşması (1420)
1 yıl önce

Osmanlı-Bizans Antlaşması (1420) Osmanlı sultanı I. Mehmet`in Bizans İmparatorluğu`yla yaptığı bir antlaşmadır.

Osmanlı-Bizans Antlaşması (1420), Ahmet Paşa Antlaşması, Amasya Antlaşması, Anadolu, Ankara Savaşı, Atina Antlaşması (1913), Ayastefanos Antlaşması, Aynalıkavak Antlaşması, Baltalimanı Antlaşması, Belgrad Antlaşması (1739), Berlin Antlaşması
Kör Şah Melik
3 yıl önce

`Kör` sıfatıyla anılan Şadibeyoğlu Şah Melik Fetret Devri`nde Musa Çelebi`nin 1410`da Rumeli`de hükümdar olması üzerine veziri olmuş, bu

Kör Şah Melik, Bizans, Düzmece Mustafa, Fetret Devri, Gelibolu, Kazasker, Mustafa Çelebi, Rumeli, Çelebi Mehmed, Şeyh Bedreddin, Musa Çelebi
Köşektaş, Hacıbektaş
3 yıl önce

Köşektaş, Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesine bağlı olup, Ankara-Kayseri asfaltının güneyinde; Hacıbektaş'ın doğusunda; Kapadokya ile

Köşektaş, Hacıbektaş, 1930, 1934, 1938, 1942, 1946, 1950, 1953, 1954, 1957, 1959
Amasyalı Beyazıd Paşa
3 yıl önce

Amasyalıoğlu Beyazıt Paşa (Amasyalızade Bayezid Paşa) Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde, Sultan I. Mehmet Çelebi'nin devleti toparlama sür

Amasyalı Beyazıd Paşa, 1402, 1412, 1413, 1421, Amasya, Ankara Savaşı, Beylerbeyi, Bursa, Börklüce Mustafa, Deliorman
Mihaloğulları
1 yıl önce

Osman Gazi döneminde Hıristiyanken Müslümanlığı kabul ederek Osmanlıların hizmetine giren Mihal Bey (Köse Mihal)in soyundan gelen akıncı

Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.