Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri;

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: ceza i̇şleri genel müdürlüğü, adalet, dava, hüküm, kamu davası, mahkeme, mevzuat, suç, tüzük, yargıtay, kovuşturma
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri;
  • Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak kanunun Adalet Bakanı`na verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,
  • Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanı`na verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
  • Hakim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtay`ca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,
  • Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak,
  • Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak,
  • Kanunların Adalet Bakanlığı`na verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,
  • Adalet Bakanı`na veya Adalet Bakanlığı`na kanunlarla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri yürütmek,
  • Cezai işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,
  • Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
  • Kanunlarda gösterilen ve bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

adalet dava hüküm kamu davası mahkeme mevzuat suç tüzük yargıtay kovuşturma

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Galip Tuncay Tutar
3 yıl önce

1964 yılında İzmir'de doğmuştur. 1987'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1989 tarihinde mesleğe başlamış olup, sıra

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
3 yıl önce

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri;

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet, Dava, Hüküm, Kamu davası, Mahkeme, Mevzuat, Suç, Tüzük, Yargıtay, Kovuşturma
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Türkiye)
3 yıl önce

DSİ Genel Müdürlük Binası
3 yıl önce

DSİ Genel Müdürlük Binası veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlük Binası Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve Ankara’da

Ali Mazhar Haznedar
3 yıl önce

Ali Mazhar Haznedar (d. 1925, Ordu), Türk siyaset adamı.

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı
3 yıl önce

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan orman ve su işlerinden sorumlu ba

Nihat Turan
3 yıl önce

Musa Nihat Turan (d. 1 Temmuz 1945, Akşehir, Konya) Emekli danıştay üyesiAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1972 yılında mezun olmuştur

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
3 yıl önce

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Memleketin imarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli bulunan kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idari mer

Devlet Su İşleri
3 yıl önce

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1953, Baraj, DSİ, Erozyon, Hidroelektrik santral, Kuruluş, Kurum, Su, Taslak, Taşkın
Harita Yapan ve Kullanan Başlıca Kamu Kuruluşları
3 yıl önce

Bazı kamu kuruluşları tarafından üretilen ve proje altlığı olan harita diğer bazı kamu kuruluşları tarafından