Cenanizade Mehmed Kadri Paşa

Cenanizade Mehmet Kadri Paşa II. Abdülhamit saltanatında 9 Haziran 1880 - 12 Eylül 1880 tarihleri arasında üç ay üç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ayrıca 6 Ağustos 1874 - 7 Eylül 1874 ve 11 Şubat 1876 - 4 Şubat 1877 tarihleri arasında İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) olmuştur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: cenanizade mehmed kadri paşa, cenanizade mehmed kadri paşa
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa Anlamları

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa

Cenanizade Mehmet Kadri Paşa II. Abdülhamit saltanatında 9 Haziran 1880 - 12 Eylül 1880 tarihleri arasında üç ay üç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ayrıca 6 Ağustos 1874 - 7 Eylül 1874 ve 11 Şubat 1876 - 4 Şubat 1877 tarihleri arasında İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) olmuştur.

Kıbrıs Mutasarrıfı İshak Paşa’nın oğludur. 1832 yılında Antep'te dünyaya gelmiştir. Temel eğitiminden sonra, İslami ilimleri, edebiyatı, Arapça ve Farsça’yı memleketinde öğrenmiş, İstanbul’a geldikten sonra Fransızca ve İngilizce ve çağdaş bilimleri tahsil etmiştir. Memuriyete Antep kazası nüfus mukayyıtlığı ile başlamış, burada nüfus nazırlığına geldikten sonra İstanbul’a taşınmıştır. Bir süre Tercüme Odası’nda çalışan Kadri Bey, 1864’te Mahkeme-i Ticaret-i Bahriye Reisliği’ne gelmiş, Meclis-i Ali-i Hazain Başkatipliği, Meclis-i İdare-i Bahriye Reisliği gibi görevlerden sonra Altıncı Belediye Dairesi reisliğine tayin edilmiştir.

Bir ara Nafia Nezaretinde müsteşarlık yapan ve sonradan tekrar Altıncı Belediye Dairesi’ne atanan Kadri Paşa, buradan Şehremaneti’ne (Belediye) tayin olunmuş, kısa bir süre Nafıa Nezareti’nde ve Bahriye Müsteşarlığı’nda bulunduktan sonra tekrar Şehremaneti görevine tekrar tayin edilmiştir. 1 sene kadar bu görevde kalan Kadri Paşa daha sonra Şura-yı Devlet Reisliği, Sivas ve Bağdat Valiliği yapmıştır. İstanbul’a Dahiliye Nazırı olarak dönen ve buradan Ticaret Nezareti’ne atanan Kadri Paşa daha sonra kısa bir süre için sadrazamlık yapmış, hemen ardından ise Edirne Valiliği’ne atanmış ve 11 Şubat 1884’te burada vefat etmiştir. Mezarı Sezai Dergahı civarındadır.

Kendisine kayınbabası İzmir valisi Hekim İsmail Paşa'dan intikal eden Boğaziçi Kanlıca'daki 19. yüzyıl ortalarından kalma yalısı bugün Paşa'nın ismiyle, Kadri Paşa Yalısı olarak anılmaktadır ve torunlarının mülkiyetindedir.

Kaynaklar

* Vikipedi
...

Okuma Önerileri

Kadri Paşa
3 yıl önce

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, 11 Şubat, 12 Eylül, 1832, 1864, 1874, 1876, 1877, 1878, 1880, 1884
Cenanizade Mehmet Kadri Paşa
3 yıl önce

Cenanizade Mehmet Kadri Paşa (d. 1832- ö.

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, 11 Şubat, 12 Eylül, 1832, 1864, 1874, 1876, 1877, 1880, 1884, 4 Şubat
Osmanlı Dahiliye Nazırlığı
2 yıl önce

Dahiliye Nazırlığı ya da Dahiliye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde İçişlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.

Kadri
3 yıl önce

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
3 yıl önce

Cenanizade Mehmet Kadri Paşa II. Abdülhamit saltanatında 9 Haziran 1880 - 12 Eylül 1880 tarihleri arasında üç ay üç gün sadrazamlık yapmı

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi
3 yıl önce

Fecr-i í‚ti topluluğu, Fecr-i Ati Encümeni Beyannamesini, Servet-i Fünün Dergisi`nde 24 Şubat 1909`da yayımlar, dönemin edebiyat anlayışı

Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi, 1909, 24 Şubat, Ahmet Haşim, Fecr-i Ati, Refik Halit Karay
Osmanlı Nafıa Nazırlığı
3 yıl önce

Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti Osmanlı Devleti'nde Bayındırlık Bakanlığı'na verilen isimdir.

Selanik Eyaleti
3 yıl önce

Selanik Eyaleti, bir Osmanlı eyaletidir. 1826'da Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulmuştur.

Mehmed
3 yıl önce

Mehmet, İslam peygamberi olan Muhammed'in adından türemiş Türkçe bir erkek adıdır. İsim önce Mehemmet olmuş, sonra Mehmet olarak okunmaya b

Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Hz. Muhammed, III. Mehmet, IV. Mehmet, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Ali Alabora, Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Altan
Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırlığı
3 yıl önce

Ticaret ve Ziraat Nazırlığı Osmanlı Devletinde Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.